De vakbonden (FNV recreatie, CNV vakmensen, FNV publiek belang) hadden op 21 maart hun definitieve eindbod voor de CAO recreatiegepesenteerd. Daar stelt brancheorganisatie RECRON nu een eigen eindbod tegenover. Een belangrijk verschilpunt is de loonstijging. de vakbonden willen er 2% bij, terwijl RECRON daar minder ruimte voor ziet. De vakbonden (FNV recreatie, CNV vakmensen, FNV publiek belang) hadden op 21 maart hun definitieve eindbod voor de CAO recreatiegepesenteerd. Daar stelt brancheorganisatie RECRON nu een eigen eindbod tegenover. Een belangrijk verschilpunt is de loonstijging. de vakbonden willen er 2% bij, terwijl RECRON daar minder ruimte voor ziet.

Zie ook: Vakbonden willen 2% loonstijging (23-03-2017) RECRON komt met eigen eindbod RECRON heeft op 18 april haar eindbod voor een loonsverhoging in de nieuwe Cao Recreatie aan de vakbonden overgebracht. Bij een looptijd van 1 1/2 jaar - 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018 - is er ruimte voor een loonsverhoging van 1,75% per 1 januari 2018 en 1% per 1 oktober 2018. RECRON en de bonden zijn het al eens over een moderniseringsagenda met tal van cao onderwerpen, zoals vrije weekenden, compensatiedagen, vitaliteit, etc. Meer informatie: www.recron.nl Reactie vakbonden De vakbonden gaan het definitieve eindbod van de werkgevers voorleggen aan de achterban. FNV Recreatie bespreekt dit eindbod op dinsdag 2 mei met de cao-commissie. Op dinsdag 9 mei gaan de vakbonden en de werkgevers weer om de tafel. De vakbonden zullen dan met een reactie op het definitief eindbod van RECRON komen. Alleen als vakbonden instemmen met het definitief eindbod van werkgevers komt er een nieuwe cao recreatie. Meer informatie: www.fnvrecreatie.nl