Het boek Investment Thrills: Managing risk and return for the amusement parks & attractions industry van Pieter Cornelis (met design van Elaine Meys) is vanaf deze week verkrijgbaar bij NRIT Media. In dit boek, bedoeld voor mensen met de nodige voorkennis,  beschrijft Cornelis de door hem ontwikkelde methode om de effecten van investeringen in de attractiebranche op een gestructureerde manier in kaart te brengen en te voorspellen. Het boek Investment Thrills: Managing risk and return for the amusement parks & attractions industry van Pieter Cornelis (met design van Elaine Meys) is vanaf deze week verkrijgbaar bij NRIT Media. In dit boek, bedoeld voor mensen met de nodige voorkennis,  beschrijft Cornelis de door hem ontwikkelde methode om de effecten van investeringen in de attractiebranche op een gestructureerde manier in kaart te brengen en te voorspellen.

[caption id="attachment_49095" align="alignright" width="300"] Pieter Cornelis tijdens de Family Entertainment Center-dag in De Voltage, Tilburg[/caption] Cornelis bespreekt diverse onderzoeken die hij heeft uitgevoerd naar investeringen in attractieparken en het econometrisch model dat hij heeft ontwikkeld: “Ineens werd duidelijk dat bepaalde investeringen in het verleden slechts voor 2% extra bezoekers hadden gezorgd, terwijl andere investeringen voor 10%, 15%, soms zelfs meer dan 20% extra bezoekers (in het eerste jaar) hadden gezorgd”, zegt hij. “Daarmee werd voor het eerst duidelijk wat de werkelijke Return on Investment (ROI) van investeringen in het verleden is geweest.” De auteur heeft zijn model voor het eerst toegepast op de investering van Toverland in een nieuw themagebied, de Magische Vallei, waar de groei van het aantal bezoekers (van 500.000 in 2012 naar 700.000 in 2015) sterk overeenkwam met de voorspelde berekeningen van het model. Het boek helpt de lezers om de effecten van investeringen te berekenen, na te denken over de meest relevante content- en contextfactoren waarmee ze in de toekomst beter gefundeerde investeringsbeslissingen kunnen nemen. Dat is volgens Cornelis niet eenvoudig: “Investeringen in de attractiebranche zijn een complex samenspel van onderling samenhangende factoren en beslissingen waar de zogenaamde X-factor een grote rol speelt.” In het boek onderzoekt Cornelis wat uiteindelijk bepalend is voor het succes van een bepaalde investering: “Wordt dat primair bepaald door de keuze en kwaliteit van de attractie, de storytelling, thematisering, detailniveau of het gebruik van Intellectual Property, kortom, de content? Of wordt de bandbreedte van het succes vooral bepaald door de context, zoals het groeipotentieel van het park en andere (on)beheersbare factoren?” Daarmee is Investment Thrills meer dan alleen de beschrijving van een investeringsmodel en feitelijk een handboek met succesfactoren voor investeringsbeslissingen in de attractiebranche. In het boek presenteert de auteur drie typen investeringen met elk een eigen effect:

  • – PG-investment: investeringen met een permanent effect om gericht te groeien
  • – TG-investment: investeringen met een tijdelijk effect om in the game te blijven
  • – SG-investment: investeringen die de verwachte afname in bezoekersaantallen moeten remmen

Dit boek heeft vooral een financieel-economische insteek, zonder daarbij overigens de bedoeling te hebben een bedrijfseconomisch boek te zijn. In de attractiebranche gaat het uiteindelijk om het aanbieden van experiences. Centrale vraag in het boek is dan ook wat investeren in experiences nu uiteindelijk bottom line oplevert, en belangrijker nog, wat kunnen we daarvan precies leren voor de toekomst? Met andere woorden, welke experiences hebben een grotere kans op succes dan andere experiences? En wat zijn hiervan de drijvende factoren? De lezers krijgen met dit boek meer houvast in de keuzes die zij gaan maken in de hoogte, frequentie en richting van hun investering waardoor de onzekerheid over de effecten van die investeringen kleiner wordt. De auteur hoopt dat daarmee de kans op een goede investering toeneemt; dan wel de kans op een slechte investering vermindert. Over de auteur Pieter Cornelis (1966) is als vrijetijdwetenschapper gespecialiseerd in investeringsvraagstukken voor de dagattractie-, entertainment- en hospitalitysector. In 2011 promoveerde hij met zijn proefschrift over de effecten van investeringen door (Europese) attractieparken. Hij heeft in management- en directiefuncties gewerkt bij Efteling en Toverland en heeft bij diverse hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland gewerkt als (gast)docent en onderzoeker. In Nederland onder meer bij Tilburg University en Fontys Hogescholen, in Oostenrijk bij de Fachhochschule Salzburg en in Spanje bij Universitat Rovira i Virgili. Meer weten over de auteur? Bezoek dan zijn website op www.pietercornelis.com Bestelinformatie Het boek is te bestellen via www.investment-thrills.com voor € 65,- (ex BTW en verzendkosten).