Op 12 april vond in Kaatsheuvel de officiële kick-off van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF) plaats. Met het nieuwe fonds wordt vernieuwing in leisure in Brabant beoogd. Het LOF stelt daarvoor leningen beschikbaar, in principe aan alle ondernemers met een goed plan voor de Brabantse leisure. Vanaf 1 mei 2017 kunnen zij hun plan indienen. Ruim 150 geïnteresseerde ondernemers waren bij de feestelijke kick-off van het Leisure Fonds aanwezig. Op 12 april vond in Kaatsheuvel de officiële kick-off van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF) plaats. Met het nieuwe fonds wordt vernieuwing in leisure in Brabant beoogd. Het LOF stelt daarvoor leningen beschikbaar, in principe aan alle ondernemers met een goed plan voor de Brabantse leisure. Vanaf 1 mei 2017 kunnen zij hun plan indienen. Ruim 150 geïnteresseerde ondernemers waren bij de feestelijke kick-off van het Leisure Fonds aanwezig.Doelen

Noord-Brabant ambieert in 2020 de meest gastvrije en innovatieve provincie van Europa te zijn, met in die ruim 3 jaren een forse groei in toeristische bestedingen en werkgelegenheid. Om die doelen te bereiken willen de Brabantse stakeholders meer bezoekers trekken, de verblijfsduur van de bezoekers verlengen en het merk Brabant versterken. Opzet Omdat bestaande fondsen zich vooral richten op cultuur of technische innovatie en financiële instellingen zich vooral richten op projecten met laag risico en hoog rendement, vallen innovatieve leisureprojecten vaak buiten de boot. De Provincie, Libéma, De Efteling en Midpoint Brabant zijn de initiatiefnemers van het leisure fonds. Bij aanvang is het fonds voor 4,6 miljoen euro gevuld door de vier partijen. Voor de praktische uitvoering zijn House of Leisure, Stimulus en een investeringscomité met experts betrokken. VisitBrabant is marketingpartner. Bert Pauli, de Brabantse gedeputeerde Economie verwoordde het vandaag zo: 'De vrijetijdssector in Brabant heeft veel potentie. Met het LOF kunnen ondernemers hun aanbod versterken en vernieuwen. Bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met andere sterke sectoren in Brabant (zoals dance, gaming, cultuur, natuur, landbouw en hightech) of door gasten uit de direct omliggende regio's (zoals België en Nordrhein Westfalen) te benaderen' Projecten Het Leisure Ontwikkel Fonds richt zich op het nieuwe aanbod dat samenhangt met iconische thema’s, een sterke propositie heeft (met verhaallijn), onderscheidend is, een hoge kwaliteit heeft en voor de bezoeker interessant is. Het aanbrengen van focus op een beperkt aantal thema’s en verhaallijnen geeft bovendien de kans om het losse aanbod te verbinden, in arrangementen of campagnes. De kernthema’s voor Leisure in Brabant groeperen zich in een drieluik: Brabantse Meesters & Erfgoed, Design & Innovatie en Attractieparken & Evenementen. LOF projecten kunnen ook gerelateerd zijn aan trends die in de leisuresector spelen zoals slow tourism met de focus op duurzaamheid en urban tourism waarbij mensen bij een stadsbezoek ook andere activiteiten ondernemen. Duidelijk is wel dat bij alle projecten 'experience' of beleving centraal staat. Meer informatie is te vinden op: www.stimulus.nl/lofbrabant/ Namens Pretwerk was Hans de Vries (hans@leisurenl.com) bij de kick-off aanwezig. Hans is de innovatie-specialist van Pretwerk. Met zijn bureau 'LeisureNL | buro voor vernieuwing' helpt hij ondernemers o.a. met toetsen en onderbouwen van innovatieve plannen.