Het boek ‘Ondernemen met natuur’ van Hans Kamerbeek bevat maar liefst 350 verdienmodellen, besparingen en tips voor (natuurlijke) grondbezitters. De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) plaatst de dossiers een voor een online. Deze week is verdienmodel 'Fondsen' aan de beurt. Het boek ‘Ondernemen met natuur’ van Hans Kamerbeek bevat maar liefst 350 verdienmodellen, besparingen en tips voor (natuurlijke) grondbezitters. De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) plaatst de dossiers een voor een online. Deze week is verdienmodel 'Fondsen' aan de beurt. Fondsen Landschapsfondsen en, breder, streekfondsen spelen een groeiende rol in het behoud en beheer van landschappen. Streekfondsen steunen projecten die het karakter van de streek versterken, het aantal bezoekers vergroten en daarmee de inkomsten uit toerisme en recreatie. De meerwaarde van een streekfonds bestaat uit een centraal aanspreekpunt voor overheden en voor initiatieven uit de regio, een bundeling van partijen zoals gebiedscollectieven, een bundeling van geldstromen, planontwikkeling, coördinatie en beheer. Nederland telde begin 2017 vijfenveertig streekfondsen. In totaal beschikken zij jaarlijks over €60 miljoen. Maar Nederland kent nog veel meer fondsen die bijdragen aan natuur en landschap. En ook via sparen en beleggen lopen groene geldstromen. Ondernemen met natuur De database van het Dossier Verdienmodellen is gebaseerd op het boek ‘Ondernemen met natuur. De schat aan informatie uit dit boek wordt met de digitale publicatie uitgebreid en geactualiseerd, maar ook voor iedereen vindbaar en toegankelijk. Zo willen de Federatie Particulier Grondbezit en auteur Hans Kamerbeek praktische inspiratie bieden aan alle grondeigenaren, natuurbeheerders en beleidsmakers die zoeken naar duurzame financiering van natuur en landschap. Met het thema 'fondsen is het 8e thema online gezet. Er volgen nog enkele themadossiers die ook voor recreatieve grondbezitters van belang kunnen zijn. Thema 10: Recreatie en sport en thema 12: Publiekstrekkers. Meer informatie: www.grondbezit.nl/verdienmodellen.html