Het museum Naturalis in Leiden barst uit zijn voegen. Om die reden wordt het museum / onderzoekscentrum ingrijpend verbouwd en uitgebreid. De architect van het oorspronkelijke gebouw, Fons Verheijen, was van mening dat er inbreuk werd gemaakt op zijn auteursrecht als architect. Hij kreeg gelijk van de rechter. Dit heeft nu geleid tot een schikking waarbij Naturalis 1,5 miljoen Euro moet overmaken naar een stichting t.b.v. ontwikkeling van de architectuur. Het museum Naturalis in Leiden barst uit zijn voegen. Om die reden wordt het museum / onderzoekscentrum ingrijpend verbouwd en uitgebreid. De architect van het oorspronkelijke gebouw, Fons Verheijen, was van mening dat er inbreuk werd gemaakt op zijn auteursrecht als architect. Hij kreeg gelijk van de rechter. Dit heeft nu geleid tot een schikking waarbij Naturalis 1,5 miljoen Euro moet overmaken naar een stichting t.b.v. ontwikkeling van de architectuur. Waarom Naturalis verbouwt Directeur Edwin van Huis legt de noodzaak tot verbouwen op op zijn website: "Voor Naturalis was de nood tot verbouwen heel hoog. Er was geen keus. Het oude museumgebouw is gebouwd voor 150.000 bezoekers per jaar, maar de aantallen zijn de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Vorig jaar ontvingen we 410.000 bezoekers. We konden de bezoekers letterlijk niet meer kwijt en er was ook geen ruimte om onze groeiende collectie (bijvoorbeeld T. rex) te laten zien. Faciliteiten schoten ernstig tekort. Te weinig wc’s, te weinig liften, te klein restaurant. In de nauwe doorgangen en op de bruggen ontstonden opstoppingen die zelfs gevaarlijk werden waardoor we soms mensen alleen nog gedoseerd konden toelaten. Daarnaast is bij Naturalis de afgelopen jaren ook het aantal onderzoekers sterk toegenomen, waarvoor onze kantoorfaciliteiten en labruimten tekort schieten. En door het samenvoegen van een aantal nationale collecties is ook die collectie enorm gegroeid, van 12 naar 42 miljoen objecten, waardoor deze noodgedwongen verspreid in depots over de stad staan. Kortom, we zijn op alle mogelijke manieren uit onze jas gegroeid. Er moest snel iets gebeuren." Schikking Dankzij de schikking kan het museum de grote verbouwing weer voortzetten. In ruil voor deze tegemoetkoming is een reeks maatregelen overeengekomen die onder meer tot doel hebben ervoor te zorgen dat deze schikking niet als beloning voor het door Naturalis gevoerde beleid kan worden ervaren. Om die reden zal Naturalis een bedrag van €1,5 miljoen overmaken aan een nog door Verheijen op te richten ideële stichting die tot doel heeft het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en van architectuur in brede zin. Deze gelden zullen niet ten goede komen aan de heer Verheijen. Wel zullen de door de heer Verheijen gemaakte advocatenkosten en andere kosten door Naturalis worden voldaan en hij zal een tegemoetkoming ontvangen in de door hem geleden schade. Naturalis zal gedurende ten minste tien jaar een virtueel museum beschikbaar stellen waarin het gehele interieur van het voormalige museum in het door de heer Verheijen ontworpen Naturalisgebouw raadpleegbaar zal zijn. Naturalis heeft de heer Verheijen excuses aangeboden voor de wijze waarop zij deze kwestie heeft behandeld. Meer informatie: www.naturalis.nl