Amsterdam start in april een proef met betalen voor het gebruik van de steigers voor rondvaartboten bij het Anne Frankhuis, de Sint Nicolaaskerk en het Muziekgebouw aan 't IJ. De Verenigde Rederijen Amsterdam (VRA) is niet blij met deze maatregel die voor hen 'uit de lucht komt vallen'. Amsterdam start in april een proef met betalen voor het gebruik van de steigers voor rondvaartboten bij het Anne Frankhuis, de Sint Nicolaaskerk en het Muziekgebouw aan 't IJ. De Verenigde Rederijen Amsterdam (VRA) is niet blij met deze maatregel die voor hen 'uit de lucht komt vallen'.

Het doel van de gemeente Amsterdam is om het op- en afstappen sneller en beter te laten verlopen en dat toeristen meer gespreid opstappen in het drukke centrum. Bovendien dragen ondernemers die verdienen aan het water zo meer bij aan het beheer van het water, de steigers en de kades. Rederijen onaangenaam verrast Frans Heijn, die namens de VRA is betrokken bij het gemeentelijk overleg, reageert verontwaardigd op het persbericht van de gemeente Amsterdam: "Het bericht is onjuist! Wij werken met reders en bewoners aan oplossingen en spreken daar al meer dan een half jaar intensief over de wethouder is éénmaal geweest. De pilots zijn één van de 12 resultaten die we aanpakken. Ik zit toevallig in de pilot Anne Frankhuis en wij hebben dit zeker niet besloten." Als de proef goed verloopt, wordt een betaalsysteem ingevoerd voor rondvaartboten bij alle steigers in het centrum. De proef is ontwikkeld door reders, bewoners, bedrijven en de gemeente samen. Vooral bij het Anne Frankhuis zijn nu op zomerse- en feestdagen regelmatig opstoppingen door rondvaartboten die vele gasten daar laten op- en af laten stappen. Sommige boten leggen daar nu lang aan om gasten ter plaatse te werven. Door het betaalsysteem worden reders gestimuleerd het op en afstappen sneller te laten verlopen zodat meer reders gebruik kunnen maken van de steigers. Wethouder Udo Kock (Waterbeheer): “Reders gaan als starttarief 1 euro per minuut betalen als ze passagiers laten op- en afstappen op hun boten. 1 euro per minuut lijkt niet veel, maar het is een prijsprikkel. Het tarief kan per locatie naar boven of beneden worden bijgesteld in de proef om te zorgen voor een sneller verloop van opstappen of voor een betere spreiding van de groepen passagiers.” Naast verschillende tarieven per locatie, kan ook een hoger tarief ingesteld worden op drukke zomerse- en feestdagen. Reders betalen nu niets voor het gebruik van de steigers als op- en afstapplekken. De proef is ontwikkeld samen met reders, bewoners en bedrijven. Zij blijven betrokken bij de organisatie van de pilots en de resultaten. Handhavers van Waternet en de gemeente gaan tijdens de proef op het water en de wal nauw samenwerken met stewards en reders om overlast terug te dringen op deze plekken. Hierbij worden camera’s op de steigers ingezet, en een digitaal informatiebord. Voor reders en bewoners is de inzet op handhaving van belang zodat passagiers veilig en rustig kunnen op- en afstappen. De proef loopt het hele vaarseizoen. Daarna wordt gekeken of het betaalsysteem ingevoerd kan worden voor rondvaartboten bij alle toeristische steigers in het drukke centrum. De opbrengsten gaan naar het beheer van het water, de steigers en de kades. Het betaalsysteem werkt als volgt: alle rondvaartboten zijn al uitgerust met elektronische chips. Deze chips worden uitgelezen door apparatuur op de kade, en zo wordt geregistreerd welke rondvaartboten waar en hoe lang aanmeren aan de steiger om passagiers te laten in- of uitstappen. De betaling verloopt elektronisch. Om de drukte en overlast op het water tegen te gaan heeft Amsterdam ook per 1 januari 2017 de vaarsnelheid in de grachten verlaagd naar 6 km per uur, en eenrichtingsverkeer wordt vanaf april ingevoerd op de Prinsengracht. Bron: persbericht gemeente Amsterdam