Het Noordbrabants Museum investeert de komende vijf jaar drie miljoen euro in de realisatie van nieuwe ambities voor de periode 2017-2020. Het museum wil hiermee de komende jaren doorgroeien tot een van de best bezochte musea buiten de Randstad. De middelen zijn afkomstig uit het resultaat van de Bosch-expositie, in totaal ruim 2,4 miljoen euro, aangevuld met een eigen reservering van 500.000 euro. De provincie Noord-Brabant staat haar deel van het resultaat af ten gunste van een zogenaamd bestemmingsfonds. Het Noordbrabants Museum investeert de komende vijf jaar drie miljoen euro in de realisatie van nieuwe ambities voor de periode 2017-2020. Het museum wil hiermee de komende jaren doorgroeien tot een van de best bezochte musea buiten de Randstad. De middelen zijn afkomstig uit het resultaat van de Bosch-expositie, in totaal ruim 2,4 miljoen euro, aangevuld met een eigen reservering van 500.000 euro. De provincie Noord-Brabant staat haar deel van het resultaat af ten gunste van een zogenaamd bestemmingsfonds.

[caption id="attachment_48609" align="alignright" width="300"] Voorplein Noordbrabants Museum, vrijdag voor sluiting van de Jeroen Bosch expositie. (foto: Marc Bolsius)[/caption]Nieuwe ambities Het Noordbrabants Museum heeft de ambitie om de komende jaren door te groeien tot een van de topmusea buiten de Randstad, een must-see voor elke Brabander, met minimaal 200.000 bezoekers per jaar en een klantwaardering van 8 of hoger. Om deze ambities te bereiken wordt onder meer geïnvesteerd in een versterking van de organisatie, de verwerving van topstukken, de verdere verbetering van het aanbod in met name de vaste collectiepresentatie en tijdelijke tentoonstellingen en het bereiken van meer bezoekers. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar Vincent van Gogh en Jheronimus Bosch, twee internationaal bekende kunstenaars die vanwege hun band met Brabant om meer aandacht binnen de vaste collectieopstelling vragen, maar de komende jaren ook het onderwerp zullen vormen van zowel grote als kleine exposities. Bestemmingsfonds Het speciaal hiervoor opgerichte bestemmingsfonds is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Eerder deze week heeft de provincie Noord-Brabant besloten om het provinciaal deel van het resultaat niet terug te laten vloeien naar de provincie, maar onder te brengen in het bestemmingsfonds bij het museum. Het betreft een totaalbedrag van 635.000 euro. Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): “Het museum heeft het cultureel ondernemerschap heel goed opgepakt, en daar zijn wij als provincie erg tevreden over. Wij willen dit succes belonen, vasthouden en verder intensiveren. Daarom wijkt de provincie af van de gebruikelijke gang van zaken wat betreft het toedelen van het resultaat.” Charles de Mooij, directeur Het Noordbrabants Museum: “Het is een mooi signaal dat cultureel ondernemerschap wordt beloond. Wij zijn de provincie Noord-Brabant zeer erkentelijk voor haar continue materiële en morele steun.” Resultaat Bosch-tentoonstelling Het grote, internationale succes van de Jheronimus Bosch-tentoonstelling – in totaal bezochten 421.700 mensen de expositie, waaronder een kwart uit het buitenland – heeft geleid tot een positief resultaat van 2.452.000 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit onder meer inkomsten uit entree, opbrengsten uit de winkel en overige inkomsten uit zaalverhuur en horeca. Succes afgelopen jaren De verwachting was dat het museum na de heropening in mei 2013 gemiddeld 120.000 bezoekers per jaar zou trekken. Dat aantal bleek aanzienlijk hoger. Het streven is nu om dat aantal structureel te verhogen naar 200.000. Sinds de heropening bezochten meer dan 1 miljoen bezoekers het ‘nieuwe’ Noordbrabants Museum. meer informatie: www.hetnoordbrabantsmuseum.nl