Het voorjaarsforum van Natuurmonumenten op 31 maart heeft als thema 'Stop de vergrijzing'. Natuurmonumenten grijpt dit moment aan om een manifest te presenteren dat samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven is opgesteld. Het bevat voorstellen die een duurzaam groen regeerakkoord dichterbij kunnen brengen. Het voorjaarsforum van Natuurmonumenten op 31 maart heeft als thema 'Stop de vergrijzing'. Natuurmonumenten grijpt dit moment aan om een manifest te presenteren dat samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven is opgesteld. Het bevat voorstellen die een duurzaam groen regeerakkoord dichterbij kunnen brengen.

[caption id="attachment_48565" align="alignright" width="300"] Natuurgebied in Zeist[/caption] Maatschappelijke boegbeelden presenteren hun ‘persoonlijke’ regeerakkoord met daarin aandacht voor thema's als duurzame landbouw, landschap, natuurherstel, klimaatverandering en burgerbetrokkenheid. U kunt rekenen op bijdragen van Hans de Boer - voorzitter VNO-NCW, Marc Calon - voorzitter LTO Nederland, Sigrid van Aken - directeur Nationale Postcode Loterij en Koert van Mensvoort - filosoof en oprichter Next Nature Network. Het Voorjaarsforum 2017 vindt plaats op 31 maart 2017 van 10:00 tot 13:00 uur in Theater Flint te Amersfoort. Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl/voorjaarsforum/2017