50 ondernemers uit Goes, Oostkapelle en Renesse doen mee aan het Europese project PROFIT. Zij gaan in het komende jaar samen met HZ University of Applied Sciences en Economische Impuls Zeeland ontdekken welke kennis zij middels big data kunnen opdoen over de toeristen in hun regio. 50 ondernemers uit Goes, Oostkapelle en Renesse doen mee aan het Europese project PROFIT. Zij gaan in het komende jaar samen met HZ University of Applied Sciences en Economische Impuls Zeeland ontdekken welke kennis zij middels big data kunnen opdoen over de toeristen in hun regio.

Zie ook: Europese kustregio's aan de slag met klantkennis en innovatie Elke ondernemer beschikt in meer of mindere mate over gegevens van zijn gasten: variërend van reserveringsgegevens bij verblijfsaccommodaties tot het aantal verkopen per dag in een winkel. De uitdaging is om al dit soort gegevens met elkaar te combineren (big data), om zo zicht te krijgen op de bezoekers in een gebied en hun wensen. Het gaat hierbij niet om het volgen van individuen, maar om het herkennen van patronen: kunnen we bijvoorbeeld zien of gasten van bedrijf X ook altijd naar bedrijf Y gaan? En zijn er dan verschillen te ontdekken tussen bepaalde perioden of bepaalde groepen gasten? Op deze manier kunnen ondernemers beter inspelen op de interesses van hun gasten. Denk maar aan de voorbeelden van grote webwinkels: daar worden producten aanbevolen op basis van het koopgedrag van anderen. Een toeristische bestemming werkt natuurlijk anders dan een webwinkel: in plaats van één bedrijf gaat het om tientallen bedrijven, die te maken hebben met dezelfde gasten. Arjen Maljaars, eigenaar van hotel-restaurant Anno Nu in Oostkapelle, ziet deelname aan PROFIT dan ook als kans om samen met collega-ondernemers in Oostkapelle veel beter in te spelen op de wensen van gasten. Samenwerking HZ University of Applied Sciences en Economische Impuls Zeeland In dit project bundelen de HZ en Impuls Zeeland hun krachten. De HZ brengt de expertise van Kenniscentrum Kusttoerisme en de onderzoeksgroep Data Science in. Samen met Impuls Zeeland helpen ze ondernemers bij het benutten van de opgedane kennis. Adri de Buck, voorzitter College van Bestuur van de HZ: “Ik ben er trots op dat wij ondernemers in de Zeeuwse vrijetijdseconomie kunnen helpen bij het benutten van de kansen van big data. Hierbij combineren we onze kennis graag met de expertise van Impuls Zeeland.” Dick ten Voorde, directeur Impuls, vult aan: “Impuls gaat samen met ondernemers aan de slag om de kennis uit alle big data makkelijk toepasbaar te maken en om te zetten in meer business voor toeristisch Zeeland.” Europees geld voor innovatie Bij de start van het project zei Carla Schönknecht, gedeputeerde vrijetijdseconomie Provincie Zeeland: “Zeker is dat ICT en digitalisering een grote invloed hebben op de concurrentiekracht van recreatiebedrijven. PROFIT biedt ondernemers de kans om kennis te maken en waarde te creëren met big data.” Ben de Reu, gedeputeerde Europa en grensoverschrijdende samenwerking van de Provincie Zeeland zegt nu: “In het project PROFIT benut Zeeland de Europese gelden die beschikbaar zijn voor het ondersteunen van innovatie. Ik vind het geweldig dat 50 MKB-ondernemers nu al gebruik maken van deze kans en samen met de HZ en Impuls gaan ontdekken welke mogelijkheden big data hen biedt voor innovatie.” PROFIT PROFIT is een internationaal project, gericht op het stimuleren van innovatie bij het MKB in de vrijetijdseconomie. PROFIT staat voor ‘PROfessional Framework for Innovation in Tourism’. In Zeeland nemen HZ University of Applied Sciences en Economische Impuls Zeeland deel aan het project. Er wordt samengewerkt met partners uit Vlaanderen, Noordwest-Frankrijk en Zuidoost-Engeland. PROFIT wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en bijdragen van Provincie Zeeland en de gemeenten Goes, Schouwen-Duiveland en Veere. Meer informatie: http://profit.kenniscentrumtoerisme.nl/