Op 9 maart wordt in Houten de 'Dag van de Sportaccommodaties' georganiseerd; een beurs gecombineerd met een uitgebreid kennisprogramma. De beurs richt zich op ontwerp, bouw, aanleg, inrichting, onderhoud en beheer van sportaccommodaties; zowel indoor als outdoor. Op 9 maart wordt in Houten de 'Dag van de Sportaccommodaties' georganiseerd; een beurs gecombineerd met een uitgebreid kennisprogramma. De beurs richt zich op ontwerp, bouw, aanleg, inrichting, onderhoud en beheer van sportaccommodaties; zowel indoor als outdoor. [caption id="attachment_48382" align="alignright" width="300"] I-Space[/caption] Genomineerden Innovatieprijs Sportaaccommodaties De Innovatieprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Het beoordelen van de inzendingen gebeurde aan de hand van de criteria in het reglement zoals originaliteit en creativiteit, de aanleiding voor de innovatie, praktische meerwaarde, promotie vakgebied en effectiviteit. En in hoeverre er sprake is van een concreet, gerealiseerd en duidelijk product, project of dienst. Uit 12 inzendingen werden drie rpoducten genomineerd:
  • De eerste genomineerde is DLF BV uit het Zeeuwse Kapelle met het product 'ProNitro: een zaadcoating voor gras met stikstof'. De ontwikkeling van kunstmest-zaadcoatings is een specialiteit van het bedrijf. ProNitro zorgt voor een betere betredingstolerantie op sportvelden.
  • De tweede genomineerde is Sportbedrijf Drachten met de innovatie 'iSpace Sports: een bewegingsruimte die aansluit bij het bewegen van nu in de toekomst'. ISpace is een interactieve, intelligente en innovatieve bewegingsruimte. De Pulastic sportvloer creëert sfeer en beleving met oplichtende led-lijnen. Het projecteren van nieuwe vormen van sport en spel en het gebruik van digitale software en toestellen leidt tot nieuwe vormen van bewegen.
  • De derde kanshebber op de eerste innovatieprijs is het adviesbureau voor de openbare ruimte Kragten (gevestigd in 's-Hertogenbosch en het Limburgse Herten) met de innovatie 'Skills Garden'. Hierbij gaat het om een voorziening die de tien verschillende grondvormen van bewegen aanspreekt zoals balanceren, stoeien en vechten, gaan en lopen, klimmen en klauteren, zwaaien en bewegen op muziek.
[caption id="attachment_46468" align="alignright" width="300"] Demonstratie van Padelsport. (kun je zelf uitproberen)[/caption] Demonstratie Padelsport Padel, een racketsport met veel kenmerken van squash en tennis. In Spanje is het al een grote hit en ook in Nederland maakt de sport een opmars. Op de Dag van de Sportaccommodaties wordt daarom ook aandacht besteed aan deze sport. Wilt u meer weten over Padel? Er staan twee leveranciers van Padelbanen op de beursvloer. Uitgebreid kennisprogramma Een groot deel van de lezingen heeft betrekking op de maatschappelijke waarde van sport (o.a. gericht op verenigingen en overheden). Er zijn ook diverse onderwerpen die te maken hebben met bouw en inrichting van een accommodatie. Onderwerpen die (ook) voor recreatiebedrijven van belang kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld: De Dag van de Sportaccommodaties wordt georganiseerd op donderdag 9 maart in de Expo Houten. Bezoek aan de beurs is gratis na online registratie op: www.dagvandesportaccommodaties.nl Bewaren Bewaren Bewaren