De Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) heeft het initiatief genomen om een internationale standaard voor toegankelijk toerisme op te stellen. Deze standaard krijgt de naam 'ISO  21902 - Toerisme en gerelateerde dienstverlening - Toerisme voor allen - voorwaarden en aanbevelingen'. De Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) heeft het initiatief genomen om een internationale standaard voor toegankelijk toerisme op te stellen. Deze standaard krijgt de naam 'ISO  21902 - Toerisme en gerelateerde dienstverlening - Toerisme voor allen - voorwaarden en aanbevelingen'.

[caption id="attachment_48347" align="alignright" width="300"] credits: Landal Vision Villa (voor mensen met een visuele beperking)[/caption]De aankondiging van de nieuwe ISO-standaard werd gedaan tijdens een werkbespreking van de UNWTO in Madrid op 12 en 13 februari j.l.. Bij het opstellen van de normering zijn ook de partijen ONCE foundation (doelstelling: mensen met een beperking in Spanje betrekken bij de samenleving.) en de Spanish Association for Standardization (UNE) betrokken. De Technische Commissie TC 228, die verantwoordelijk is voor het toerisme en aanverwante diensten binnen de International Organization for Standardization (ISO), zal een internationale standaard ontwikkelen. Er wordt gestart met een systematische inventarisatie van de bestaande normen, technische criteria, aanbevelingen en eisen het gebied van toegankelijk toerisme die op dit moment al actief zijn in verschillende landen. Daarnaast zullen aanbevelingen en eisen worden voorgesteld voor segmenten en activiteiten. De Spaanse organisatie UNE heeft in eigen land al een catalogus gepubliceerd met 75 standaarden en aanbevelingen waarin toegankelijkheid in verschillende situaties is omschreven. Er wordt toegewerkt naar een internationale consensus en goedkeuring in 2018, waarna de standaarden in 2019 ook daadwerkelijk kunnen worden toegepast. Meer informatie: (informatie over de activiteiten van de standaardisatiecommissie staan op 2 maart 2017 nog niet online) Informatie over activiteiten op het gebied van toegankelijk toerisme binnen de UNWTO