Op de Vinkeveense Plassen gaan 44 zogenaamde leg-akkers onder de hamer; langwerpige smalle eilandjes, ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. Op 18 april aanstaande is de openbare veiling, in Vinkeveen. Vandaag, 1 maart 2017, begint de verkoopcampagne. Daarnaast worden er ondernemers gezocht die een zandeiland willen pachten t.b.v. recreatie en/of horeca. Op de Vinkeveense Plassen gaan 44 zogenaamde leg-akkers onder de hamer; langwerpige smalle eilandjes, ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. Op 18 april aanstaande is de openbare veiling, in Vinkeveen. Vandaag, 1 maart 2017, begint de verkoopcampagne. Daarnaast worden er ondernemers gezocht die een zandeiland willen pachten t.b.v. recreatie en/of horeca.

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, huidige eigenaar van deze leg-akkers, wil met de verkoop zorgen dat het unieke cultuurhistorisch landschap behouden blijft. Leg-akkers, of delen ervan, spoelen weg. Alleen het beschoeien van oevers kan dit voorkomen, maar dat is een kostbare operatie. De nieuwe eigenaren krijgen de verantwoordelijkheid voor onderhoud. Ongeveer de helft van de te verkopen leg-akkers heeft een beschoeiingsverplichting; de nieuwe eigenaar moet binnen 3 jaar zorgen voor degelijke beschoeiing van de oevers. Leg-akkers zijn een karakteristiek onderdeel van het landschap van de Vinkeveense Plassen. “Het is best emotioneel om ze van de hand te doen, maar we zijn ervan overtuigd dat we ze voor de plassen op die manier juist kunnen behouden”, aldus Anco Goldhoorn, wethouder van gemeente De Ronde Venen en bestuurder van Recreatieschap Vinkeveense Plassen. Het plassengebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarom gelden beperkende regels in het bestemmingsplan. Bebouwing, zoals een blokhut, is niet toegestaan op de leg-akkers. De gemeente onderzoekt met een bestemmingsplanprocedure of de gebruiksmogelijkheden in de toekomst kunnen worden verruimd. Voor geïnteresseerden zijn twee voorlichtingsavonden gepland in sociaal cultureel centrum De Boei in Vinkeveen op 20 en 29 maart aanstaande. Er is een speciale website met meer informatie: www.werkenaandevinkeveenseplassen.nl/ . Daar staat ook hoe mensen zich kunnen registreren voor de veiling. Pacht van een zandeiland Twaalf zandeilanden in de Vinkeveense Plassen worden te pacht aangeboden. Het lijkt een buitenkansje voor ondernemers, bericht het Algemeen Dagblad. Meer informatie: www.recreatiemiddennederland.nl Het Recreatieschap is een samenwerking van gemeente Amsterdam, gemeente De Ronde Venen en de Provincie Utrecht. Het Recreatieschap ziet het als haar missie om de toegankelijkheid van de plassen te vergroten, met kwalitatief hoogstaande en meer diverse recreatievoorzieningen. Met als doel ervoor te zorgen dat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit unieke recreatiegebied. Bewaren