Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe zijn van start gegaan met het programma ‘RET à la carte’. Dit is een concreet programma voor ondernemers om de kwaliteit van de vrijetijdssector te verbeteren. Het Recreatieschap Drenthe heeft afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met het Recreatie Expert Team. Met RET à la carte kunnen meer ondernemers worden bereikt. Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe zijn van start gegaan met het programma ‘RET à la carte’. Dit is een concreet programma voor ondernemers om de kwaliteit van de vrijetijdssector te verbeteren. Het Recreatieschap Drenthe heeft afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met het Recreatie Expert Team. Met RET à la carte kunnen meer ondernemers worden bereikt.

[caption id="attachment_16529" align="alignright" width="300"] Hunebedattractie Drouwenerzand[/caption] RET à la carte maakt onderdeel uit van een palet aan middelen en projecten om van Drenthe DÉ vakantieprovincie van Nederland te maken. Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe werken op een integrale en verbindende manier samen met recreatieondernemers en gemeenten aan de versterking van de recreatiesector. Er wordt ingezet op het versterken van marketing, promotie en (cultuur)aanbod, het verbeteren van de kwaliteit van de toeristische en recreatieve (dag)voorzieningen en het vergroten van de slagvaardigheid van de sector. De vrijetijdssector is een belangrijke economische sector in Drenthe. Begin december 2016 maakte Recreatieschap Drenthe bekend dat in 2015 in totaal ruim 1 miljard euro werd omgezet bij toeristische bedrijven in de provincie Drenthe. Ongeveer één op de twaalf banen is te vinden in deze sector. Bestedingen in de vrijetijdssector dragen ook bij aan het op peil houden van de leefbaarheid van het landelijk gebied. Meer samenwerking en meer investeringen zijn nodig om Drenthe ook in de toekomst gastvrij en aantrekkelijk te houden, meer bezoekers aan te trekken en de bestedingen te laten toenemen. Het Recreatie Expert Team helpt een onderneming uit de vrijetijdssector met verschillende experts om een strategisch probleem aan te pakken. Het programma RET à la carte is opgezet om nog meer ondernemers te bereiken. Voorwaarde voor deelname is dat ondernemers zichzelf en het bedrijf willen ontwikkelen op één of meer van de volgende gebieden: persoonlijk leiderschap, marketing, financiële kennis, omgang met personeel, gastvrijheid, trends en innovaties etc. Het Recreatieschap Drenthe biedt ondernemers verschillende opleidingen en trainingen, workshops, mystery visits en de ondersteuning door een consulent. Door subsidie van de provincie Drenthe maken ondernemers gebruik van een gereduceerd tarief. De onafhankelijke consulent voor dag- en verblijfsrecreatie komt gratis en vrijblijvend bij de ondernemers langs om te bespreken wat er in het bedrijf speelt en waar de ondernemer ondersteuning kan gebruiken. De consulent is goed ingevoerd in de sector en in de mogelijkheden om de bedrijven te versterken. Vrijetijdsondernemers die zichzelf willen blijven ontwikkelen en interesse hebben in RET à la carte kunnen kijken op www.recreatieschapdrenthe.nl/ondernemers of direct contact opnemen met consulent Bianca Grote Beverborg, telefoonnummer (06) 46 88 20 29, email bianca@recreatieexpertteam.nl.