Brancheorganisatie RECRON en de vakbonden zijn op 20 februari gestart met overleg voor de nieuwe CAO die op 1 juli 2017 moet ingaan. De vakbonden steken o.a. in op een loonsverhoging van 2,5% per 1 juli 2017. Ook de invoering op termijn van een volledige 13e maand staat op het wensenlijstje. Brancheorganisatie RECRON en de vakbonden zijn op 20 februari gestart met overleg voor de nieuwe CAO die op 1 juli 2017 moet ingaan. De vakbonden steken o.a. in op een loonsverhoging van 2,5% per 1 juli 2017. Ook de invoering op termijn van een volledige 13e maand staat op het wensenlijstje.

Alle partijen (RECRON, CNV Vakmensen, FNV Recreatie) laten op hun eigen website weten dat het eerste overleg constructief is verlopen en dat er snel wordt toegewerkt naar concrete afspraken. Uitgangspunten van de RECRON De inzet van RECRON is erop gericht de cao te verlengen met een periode van 1 1/2 jaar. Dan loopt de cao tot 1 januari 2019. Gekozen is voor 1 1/2 jaar, omdat dan in het laagseizoen een nieuwe cao start en meestal aan het begin van een cao periode een loonsverhoging plaatsvindt. Verder wil RECRON de komende tijd hard werken aan de uitwerking van reeds eerder gemaakte kwalitatieve afspraken over onder meer flexibiliteit, vitaliteit, flexibel belonen, soorten contracten etc. Deze kunnen dan in de nieuwe cao worden meegenomen. Verder zal de bepaling over de seizoenskrachten gehandhaafd moeten blijven. Meer informatie: www.recron.nl CNV: loon is niet het enige onderwerp Wessel Breunesse van CNV vakmensen ligt het voorstel vanuit zijn vakbond toe: "De loonsverhoging in de cao is niet het enige onderwerp dat CNV Vakmensen inbrengt. Sterker nog, eigenlijk ligt de focus op het realiseren van afspraken rondom scholingsbudgetten, arbeidsvoorwaarden die passen bij je levensfase, gezond, vitaal en met plezier in werk aan de slag blijven. Toch hebben wij nu hierover geen nieuwe voorstellen gedaan. Dat komt doordat wij in de vorige cao hadden afgesproken onder de noemer ‘modernisering van arbeidsvoorwaarden’ de genoemde thema’s uit te werken in concrete resultaten. Daar is niets van terecht gekomen. Wij stellen u dus voor om dat alsnog te doen omdat het om belangrijke onderwerpen gaat. Lees bijgaande brief die wij aan de werkgevers (Recron) verstuurd hebben." meer informatie: www.cnvvakmensen.nl FNV: Modernisering van de arbeidsvoorwaarden Ook de FNV Recreatie en FNV Publiek Belang brengen enkele onderwerpen op tafel die moeten zorgen voor betere afspraken in de praktijk. FNV op haar website: Over onderstaande onderwerpen hebben is afgesproken dat we die bij de modernisering van de cao verder gaan uitwerken: Toeslagregeling Betere afspraken over vrije (feestdagen), een gelijke regeling voor iedereen. Zeggenschap van medewerkers over het compenseren van de tijd-voor-tijdregelingen, dus bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen wanneer je je uren opneemt. Interpretaties Meer duidelijkheid over wat parttime, overuren, meeruren, compensatie-uren nou precies betekenen in de cao, zodat het eenduidig is en er niet meer over gesteggeld wordt. Werkgelegenheid Aandacht voor de mismatch, omdat aan de ene kant de werkloosheid onder jongeren hoog is, terwijl bedrijven juist graag jongeren in dienst willen nemen. Maar ze zeggen dat ze ze niet kunnen vinden. Dat moet opgelost worden. Duurzame inzetbaarheid Het ontwikkelen van vitaliteitsbeleid voor oudere werknemers. Ons voorstel: geef werknemers van 60 jaar de keuze om 80% te werken tegen 90% van het loon met 100% pensioenopbouw (de 80-90-100-regeling). Meer informatie: www.fnvrecreatie.nl