Diverse kustregio's in Europa haken aan op het grensoverschrijdende project PROFIT; een internationaal project, gericht op het stimuleren van innovatie bij MKB in de toeristische en vrijetijdseconomie. De Vlaamse kust en ook Zeeland participeren in dit Europese project waarmee in drie jaar tijd 2,9 miljoen wordt geïnvesteerd. Diverse kustregio's in Europa haken aan op het grensoverschrijdende project PROFIT; een internationaal project, gericht op het stimuleren van innovatie bij MKB in de toeristische en vrijetijdseconomie. De Vlaamse kust en ook Zeeland participeren in dit Europese project waarmee in drie jaar tijd 2,9 miljoen wordt geïnvesteerd.

[caption id="attachment_48178" align="alignright" width="300"] Vlaamse topkok Jeroen Meus kookt op het strand[/caption] De Vlaamse kust Toeristische innovatie is een speerpunt voor de Provincie West-Vlaanderen. Deze Provincie investeert meer dan ooit in toerisme. In de meerjarenbegroting van 2017-2018-2019 is vijf miljoen euro extra genoteerd voor het toerisme in West-Vlaanderen. Met nieuwe subsidies willen de Provincie en Westtoer de toeristische sector een sterke stimulans geven. Voor de Kust zijn 26 projecten ingediend. Om de innovatie te begeleiden, ontwikkelt het project PROFIT een programma op maat van de kustondernemers. Het project biedt ook ondersteuning om de kwaliteit van de klantenbeleving te verbeteren. Het DNA van de Kust en Big Data zijn de twee centrale thema’s in het project. Beide elementen bieden kansen om sneller in te spelen op de noden van toekomstige kustbezoekers. Enkele voorbeelden zijn sporttoerisme, nieuwe doelgroepen (nieuw samengestelde gezinnen), wellness en ecotoerisme. meer informatie: www.projectendatabank.be Zeeuwse kust In Zeeland ligt de nadruk op het beter begrijpen van de gast, door allerlei data over consumentengedrag bijeen te brengen en te ontsluiten voor de ondernemer. Vanuit allerlei bronnen wordt data over consumentengedrag bijeengebracht, deze big data wordt geanalyseerd en op eenvoudige wijze ontsloten voor MKB-ondernemers via een grensoverschrijdend ICT-platform. De kennis en expertise van de HZ op het gebied van big data (en hoe je dit kunt benutten voor innovatie) wordt ingezet in alle deelnemende regio’s. Met PROFIT wordt ook een belangrijke stap vooruit gezet voor de Digitale Zeeland Experience. Een ander belangrijk focuspunt in Zeeland betreft het daadwerkelijke innovatieproces, gebaseerd op de verkregen klantkennis enerzijds en het DNA van de regio anderzijds (voor Zeeland is dat natuurlijk LAND IN ZEE!). Dit innovatieproces wordt ondersteund door allerlei concrete innovatietools, zoals coaching, trainingen, workshops etc. Deze activiteiten worden uitgevoerd door Economische Impuls Zeeland, de HZ heeft hierin een ondersteunende rol. PROFIT gaat per 1 oktober 2016 van start en heeft een looptijd tot en met september 2019. Het totale projectbudget voor de Zeeuwse partners is € 688.350, waarvan 60% gefinancierd wordt uit Europese middelen. Meer informatie: http://profit.kenniscentrumtoerisme.nl/ Over PROFIT PROFIT staat voor PROfessional Framework for Innovation in Tourism. Partners in het project zijn: Westtoer, Essex CC, Visit Kent, Pas de Calais Tourisme, International Social Tourism Organisation, CCI Côte d’Opale, HZ University of Applied Sciences en Impuls Zeeland. PROFIT duurt drie jaar en de totale investering bedraagt 2,9 miljoen euro. Het project kan rekenen op 1,7 miljoen euro Europese subsidies in het kader van het Europese 2 zeeën programma. Bewaren