De aanpassing toeristenbelasting voor 2017 en 2018 is net definitief of het college van de gemeente Amsterdam overweegt al nieuwe maatregelen voor verdere verhoging van toeristenbelasting. In 2015, 2016 en 2017 is het tarief toeristenbelasting 5%. Vanaf 1 januari 2018 stijgt in de meeste gebieden de toeristenbelasting naar 6% en vanaf 1 januari 2017 worden twee aftrekposten afgeschaft. Belangenorganisaties RECRON, Horeca Nederland (KHN) en VNO-NCW stuurden een brandbrief naar de gemeente waarin begrip gevraagd wordt voor de belangen van ondernemers. De aanpassing toeristenbelasting voor 2017 en 2018 is net definitief of het college van de gemeente Amsterdam overweegt al nieuwe maatregelen voor verdere verhoging van toeristenbelasting. In 2015, 2016 en 2017 is het tarief toeristenbelasting 5%. Vanaf 1 januari 2018 stijgt in de meeste gebieden de toeristenbelasting naar 6% en vanaf 1 januari 2017 worden twee aftrekposten afgeschaft. Belangenorganisaties RECRON, Horeca Nederland (KHN) en VNO-NCW stuurden een brandbrief naar de gemeente waarin begrip gevraagd wordt voor de belangen van ondernemers.

[caption id="attachment_48037" align="alignright" width="300"] aan de Amsterdamse grachten[/caption] Wethouder Kock wil naast een percentage een relatief hoog vast minimumbedrag toeristenbelasting invoeren. Door een relatief hoog vast minimumbedrag te hanteren worden de budgethotels (en campings) duurder en verwacht hij dat Amsterdam minder aantrekkelijk wordt voor budgettoeristen. KHN schrijft op haar website: "Het college is naarstig op zoek naar populistische maatregels voor de publieke opinie om de drukte te reguleren en meer inkomsten te hebben om de hoge kosten van de toenemende drukte te dekken. Uiteraard zijn wij hier niet blij mee en we geloven niet in het beoogde resultaat. Wie bepaalt dat de budgettoerist een ongewenste toerist is? De gemeente heeft afgelopen jaren volop gefaciliteerd in de groei van hostels, hotels en stadscampings. De rechtszekerheid en het opgewekte vertrouwen van deze ondernemers wordt hierdoor onevenredig geschaad." In de brief worden diverse onderwerpen besproken w.o.

  • Amsterdam onaantrekkelijk maken voor budgettoeristen? "Tot op heden is Amsterdam, mede door haar faciliterende rol voor hostels, budget hotels en campings in de afgelopen jaren, een aantrekkelijke stad gebleken voor toeristen met uiteenlopende budgetten. Naar onze mening is de inwoner van Amsterdam ook gebaad bij een mix van verschillende typen toeristen. Hiermee voorkomen we een verdere verschraling van het aanbod van winkels en andere faciliteiten."
  • Toeristenbelasting eerlijker verdelen "Wij zoeken de oplossing veel meer in het verruimen van de kring van betalenden door niet louter de verblijfstoerist te belasten via de accommodatie, maar iedereen die profiteert van toeristen evenredig te laten bijdragen."
  • Meer controle op particuliere verhuur "Tevens liggen, wat ons betreft, nog steeds kansen in het strakker regelen van verhuur van woningen. Dit is inmiddels ook een weg om meer inkomsten te genereren gebleken."

Meer informatie: www.khn.nl Analyse van Amsterdam door RECRON Arthur Helling, regiocoördinator van RECRON, maakte recent een analyse van het toeristisch aantrekkelijke Amsterdam, met als uitgangspunt: "De stad wordt volgens het stadsbestuur overspoeld door toeristen, met een stroom die elk jaar verder groeit met 5%. Zo waren er in 2010 nog circa 8 miljoen bezoekers, in 2015/2016 zijn dit er al bijna 17 miljoen en de verwachting is dat dit doorgroeit in 2025 naar 23 miljoen bezoekers." De meeste bedrijven die bij RECRON zijn aangesloten bevinden zich buiten de hoofdstad. Doordat Amsterdam probeert om de toeristen meer te spreiden over de hele regio, hebben ook gemeenten in de regio te maken met de voor- en nadelen van de groeiende stroom aan toeristen. Bekijk de hele analyse op: www.recron.nl Bewaren