De gemeente Amsterdam heeft een recordboete van 297.000 euro opgelegd wegens illegale verhuur van appartementen op Airbnb. Dat bevestigde de gemeente na berichtgeving van het Parool. KHN is positief over de boete maar hangt de vlag nog niet uit. Voorzitter Willemsen: "Het is een stap in de goede richting. Maar wat KHN betreft zijn we er nog niet." De gemeente Amsterdam heeft een recordboete van 297.000 euro opgelegd wegens illegale verhuur van appartementen op Airbnb. Dat bevestigde de gemeente na berichtgeving van het Parool. KHN is positief over de boete maar hangt de vlag nog niet uit. Voorzitter Willemsen: "Het is een stap in de goede richting. Maar wat KHN betreft zijn we er nog niet."

Zie ook artikel: Amsterdam en Airbnb maken afspraken over zelfregulering (december 2016) De boete gaat naar de eigenaar van de betreffende appartementen én het sleutelbedrijf dat die appartementen via Airbnb verhuurde en gasten binnenliet. Beide partijen moeten elf keer 13.500 euro boete betalen. Volgens de Amsterdamse regels mogen appartementen maximaal zestig dagen per jaar verhuurd worden en moeten ze een hoofdbewoner hebben. Volgens de gemeente, die een melding ontving van omwonenden via een hotline voor overlast, werden de appartementen continu aan toeristen verhuurd. De gemeente heeft de eigenaar opgedragen te stoppen met toeristische verhuur. Als dat bij een nieuwe controle niet gebeurd is, worden de appartementen gesloten. Goede start; nu meldplicht invoeren KHN vindt de opgelegde boetes een goede start. KHN-voorzitter Willemsen: "Ik denk dat het een goed afschrikwekkend middel is in de strijd tegen illegale verhuur. Maar politiek gezien vinden wij het nog te mager. KHN blijft aandringen op een verplichte meld-of registratieplicht voor alle particuliere aanbieders van horecadiensten. Pas dan kan er worden gecontroleerd op basis van geldende regels. Pas dan kunnen we dus spreken van een eerlijk speelveld." Situatie Den Haag In de tweede Kamer werd in juli 2016 al een motie aangenomen waarbij de regering werd opgeroepen om een meldplicht voor verhuurders van accommodaties wettelijk te verplichten. Problemen rondom overlast, oneigenlijk gebruik en oneerlijke concurrentie met de horeca moeten hiermee worden tegengegaan. De minister heeft beloofd naar aanleiding van de motie in gesprek te gaan met de gemeente Amsterdam en in het voorjaar van 2017 de Kamer te informeren over de conclusies van dit gesprek. KHN houdt dit in de gaten en zal het onderwerp, indien nodig, opnieuw onder de aandacht brengen van het nieuwe kabinet. KHN-standpunt KHN vindt dat platforms als Airbnb inzage moeten geven in de gegevens van hun aanbieders en in aantallen overnachtingen. Alleen zo wordt transparant of en in welke mate wordt voldaan aan fiscale en andere verplichtingen. Daarom pleit KHN voor een registratie- en vergunningplicht/meldplicht voor verhuur van particuliere woningen via onder andere Airbnb. Pas dan is een goede controle en handhaving mogelijk en ontstaat er een eerlijker speelveld. Ook vindt KHN dat er een eind moet worden gemaakt aan multilistings. Bron en meer informatie: Koninklijke Horeca Nederland Bewaren Bewaren