Uit de Investeringsmonitor kampeerbedrijven en bungalowparken 2017 van Marktdata blijkt dat een kampeerbedrijf in het jaar 2017 gemiddeld voor ruim € 115.000,- aan investeringsplannen heeft. Vakbeurzen zijn een belangrijke inspiratiebron voor de ondernemers bij de keuze van leveranciers, producten en diensten. In het jaar 2016 werd de Recreatie Vakbeurs Hardenberg het meest bezocht. Uit de Investeringsmonitor kampeerbedrijven en bungalowparken 2017 van Marktdata blijkt dat een kampeerbedrijf in het jaar 2017 gemiddeld voor ruim € 115.000,- aan investeringsplannen heeft. Vakbeurzen zijn een belangrijke inspiratiebron voor de ondernemers bij de keuze van leveranciers, producten en diensten. In het jaar 2016 werd de Recreatie Vakbeurs Hardenberg het meest bezocht. [caption id="attachment_47831" align="alignright" width="300"] bezochte (vak)beurzen door kampeerbedrijven 2016[/caption] Meest bezochte vakbeurs Van de ondervraagde campinghouders heeft 44 procent de Recreatie Vakbeurs Hardenberg bezocht. Op de tweede plaats staat de Horecava met 15 procent. Naast de in het figuur weergegeven (vak)beurzen zijn de Fiets en Wandelbeurs en de beurzen van Stichting Vrije Recreatie (SVR) diverse malen spontaan genoemd als bezochte (vak)beurzen. Van de kampeerbedrijven die de Recreatie Vakbeurs Hardenberg hebben bezocht geeft 79 procent de vakbeurs een positieve waardering. [caption id="attachment_47832" align="alignright" width="300"] Themaplein Happy Camping op de recreatie vakbeurs Hardenberg[/caption] Online berichtenverkeer Marktdata.nl monitort met Coosto het berichtenverkeer op social media netwerken. In het jaar 2016 waren er bijna 300 berichten op social media met de tekst “recreatie vakbeurs” er in. Coosto probeert automatisch vast te stellen welk sentiment een auteur wil overbrengen met het bericht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen positief sentiment, negatief sentiment en neutraal. Als positief markeert Coosto berichten die een positieve emotie uitstralen: blijdschap, enthousiasme, vertrouwen, enz. Als negatief, berichten die een negatieve emotie uitstralen: frustratie, woede, angst, enz. Alle overige berichten worden als neutraal bestempeld. 13 Procent van de berichten over de recreatie vakbeurs hadden een positief sentiment. Er zijn geen negatieve berichten over de vakbeurs gevonden. Waar gingen al die berichten dan over? Trending topics zijn woorden of woordcombinaties die in de gekozen tijdsperiode opvallend vaak voorkomen in de berichten die voldoen aan de zoekopdracht. Ze zijn bedoeld om een kort, thematisch overzicht te bieden van belangwekkende onderwerpen in de geselecteerde periode. Onderstaande woordenwolk toont de trending topics in de berichten waarin “recreatie vakbeurs” voorkomt. [caption id="attachment_47830" align="alignright" width="300"] Procentuele verdeling van het berichtenverkeer naar social media kanalen. Hieruit blijkt dat zo’n twee-derde deel van alle berichten over “recreatie vakbeurs” op Twitter is te vinden.[/caption] Op de afgelopen editie van de vakbeurs was voor het eerst een “Happy Camping” als themaplein opgenomen, wat veel positieve reacties opleverde. Coosto deelt websites in bij een bepaald type bron: nieuws, blog, forum, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Google+, Instagram en Pinterest. Elk van de categorieën omvat alle websites die tot deze categorie behoren. Meer informatie: Marktdata Investeringsmonitor kampeerbedrijven en bungalowparken 2017 Bewaren Bewaren