De provincie Flevoland wil de gemeente Dronten helpen om een businesscase op te stellen voor een kabelbaan tussen Dronten en de Veluwe. Deze kabelbaan zou het toerisme in het gebied een impuls kunnen geven. De provincie Flevoland wil de gemeente Dronten helpen om een businesscase op te stellen voor een kabelbaan tussen Dronten en de Veluwe. Deze kabelbaan zou het toerisme in het gebied een impuls kunnen geven.veluwemeeerBusinesscase

Ondernemers aan beide kanten van het Veluwemeer hebben samen het initiatief genomen om een businesscase uit te werken. Die berekening maakt uiteindelijk duidelijk of een kabelbaan over het Veluwemeer ruimtelijk en economisch haalbaar is. Een kabelbaan kan consequenties hebben voor de plaatselijke natuur en de bevaring van het Veluwemeer. Dat aspect moet daarom ook helder worden afgewogen in de businesscase. Medewerking toegezegd Flevoland vindt de argumentatie van de ondernemers heel aannemelijk. Ook de gemeente Dronten en andere belanghebbenden staan positief tegenover het voorstel. Daarom hebben Gedeputeerde Staten de gemeente per brief hun medewerking toegezegd. Bron: persbericht provincie Flevoland De vloek van de Nederlandse kabelbaan (red) Kabelbanen spreken zeer tot de verbeelding. En plannen om deze te realiseren duiken met enige regelmaat op in Nederland. Veruit de meeste plannen worden echter, door allerlei oorzaken, niet gerealiseerd. Zie ook ons artikel over het initiatief voor een kabelbaan in Groningen. Gaat het in Flevoland wel lukken? En wordt 'de vloek van de kabelbaan' eindelijk doorbroken? Initiatiefnemer Van der Mee toont in een interview met de Drontenaar nog veel optimisme: "Landelijk zijn er zo’n 38 projecten geweest, die allemaal niet zijn doorgegaan. Er is in heel Nederland nog geen gondelbaan gerealiseerd, maar ik blijf enthousiast. Het is een vorm van vervoer die iets kan toevoegen aan knelpunten op het gebied van verkeer. En ik geloof vooral in de kracht voor het toerisme.’’ Bewaren Bewaren Bewaren