Als beursgenoteerde onderneming geeft SnowWorld jaarlijks een inkijkje in de gang van zaken in het bedrijf. Alhoewel de ticketverkoop wat terugliep werd er toch meer nettowinst geboekt. (van 2,3 naar 2,4 mln) Dat kwam vooral doordat er minder met het kortingsinstrument is gewerkt. Als beursgenoteerde onderneming geeft SnowWorld jaarlijks een inkijkje in de gang van zaken in het bedrijf. Alhoewel de ticketverkoop wat terugliep werd er toch meer nettowinst geboekt. (van 2,3 naar 2,4 mln) Dat kwam vooral doordat er minder met het kortingsinstrument is gewerkt.

[caption id="attachment_42466" align="alignright" width="300"]vooruitstrevend all-season bedrijf Snowworld in Landgraaf SnowWorld in Landgraaf[/caption] Algemene ontwikkelingen De omzet € 25,5 miljoen, is vrijwel gelijk aan vorig boekjaar (€ 25,4 miljoen). SnowWorld is trots op de resultaatontwikkeling, zeker gezien het feit dat piste 3 in Zoetermeer gedurende een periode van 5 maanden gesloten is geweest vanwege de bouwwerkzaamheden voor de verlenging ervan. Het negatieve effect daarvan op de EBITDA wordt geschat op circa € 0,5 miljoen. Op omzetniveau kon de afname van het aantal verkochte pistetickets vrijwel geheel worden gecompenseerd door het verstrekken van minder korting en een stijging van de gemiddelde opbrengst per bezoeker (als gevolg van een verlengde verblijfsduur). Het boekjaar 2015/2016 heeft voor SnowWorld in belangrijke mate in het teken gestaan van de realisatie van een 2-tal grote investeringen:

  1. Vanaf mei 2016 is gestart met de bouw van de verlengde piste in Zoetermeer. Na een jarenlange procedure rondom de omgevingsvergunning is SnowWorld zeer verheugd met het feit dat zij haar vestiging in Zoetermeer heeft kunnen uitbreiden. Op 15 oktober 2016 heeft de officiële opening plaatsgevonden en inmiddels wordt er volop gebruik gemaakt van de steilste indoor afdaling van Europa.
  2.  Daarnaast is in het voorjaar van 2016 een volledig vernieuwde koelinstallatie in Zoetermeer in gebruik genomen. Deze heeft de 20 jaar oude en nog op een verouderd koelmiddel werkende installatie vervangen. Met deze investering wordt een jaarlijkse EBITDA-bijdrage van € 0,2 miljoen verwacht vanwege de grote efficiencyvoordelen.
Groeistrategie

De groeistrategie van SnowWorld rust op twee pijlers: verbetering/uitbreiding van de bestaande faciliteiten en de toe voeging van nieuwe vestigingen. In het kader van de eerste strategische pijler is SnowWorld erg blij dat zij haar 3e piste in Zoetermeer heeft kunnen verlengen van 210 tot 300 meter. Voor het boekjaar 2016/2017 staat de installatie van in totaal 8.000 zonnepanelen op de daken van de pistes in Zoetermeer en Landgraaf gepland. In augustus 2016 heeft SnowWorld hiervoor een contract getekend met Indi Energie (een onderdeel van Essent). Indi Energie zal de panelen installeren, financieren en onderhouden. SnowWorld zal de geproduceerde energie de komende 15 jaar afnemen. Het project zal in de zomer van 2017 afgerond worden. In Landgraaf werkt SnowWorld samen met de gemeente aan de uitwerking van een haalbaarheidsstudie voor de verdere ontwikkeling van de Wilhelminaberg. De voorlopige plannen worden steeds concreter maar zijn nog niet definitief. Met betrekking tot de tweede pijler van de strategie van SnowWorld, het creëren van extra aandeelhouderswaarde door het toevoegen van nieuwe vestigingen, is in het verslag jaar beperkte voortgang geboekt. Zowel in Barcelona als Parijs zijn de bestemmingsplan procedures op dit moment vertraagd in verband met verkiezingen. Naast de projecten in Parijs en Barcelona volgt SnowWorld de wereldwijde ontwikkelingen in de branche nauwgezet en onderzoekt SnowWorld alle mogelijkheden voor eigen ontwikkelingen dan wel ontwikkelingen in samenwerking met andere partijen, elders. Verwachting zijn positief Snowworld is positief gestemd over het boekjaar 2016/2017 en verwacht een hoger netto resultaat te zullen behalen dan in het boekjaar 2015/2016. Eén van de belangrijkste reden hiervoor is de verlengde 3e piste in Zoetermeer, die zal zorgen voor extra bezoekers en een verlengde verblijfsduur (hogere gemiddelde besteding per bezoeker). Meer informatie: www.snowworld.com Bewaren