Op de openingsdag van de Horecava in Amsterdam gaf Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voorzitter Rober Willemsen aan dat de marktomstandigheden voor horecabedrijven niet makkelijk zijn. Platformen als Booking.com en Iens.nl hebben veel macht; disruptieve partijen als Airbnb snoepen marktaandeel weg; en de Wet Werk en Zekerheid blijkt in de praktijk lastig uit te voeren. Op de openingsdag van de Horecava in Amsterdam gaf Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voorzitter Rober Willemsen aan dat de marktomstandigheden voor horecabedrijven niet makkelijk zijn. Platformen als Booking.com en Iens.nl hebben veel macht; disruptieve partijen als Airbnb snoepen marktaandeel weg; en de Wet Werk en Zekerheid blijkt in de praktijk lastig uit te voeren. terrasVeranderende marktomstandigheden Het aantal horecavestigingen is snel gegroeid. Dit betekent dat de omzet per bedrijf onder druk staat. Ook nieuwe mengvormen (retail & horeca dempen de omzetgroei in 2017. Hier komt bij dat een groot deel van de horecaomzet wordt afgesnoept door bemiddelende websites als booking.com en iens.nl die met hun dominante marktpositie onevenredig hoge percentages rekenen. KHN vindt dat de Autoriteit Consument en Markt dit moet onderzoeken en zonodig ingrijpen, ter bescherming van de consument. Registratieplicht Airbnb KHN is voorstander van gezonde concurrentie waarbij gelijke regels moeten gelden voor alle horeca-aanbod zoals dus ook paracommerciële instellingen (zoals sportverenigingen en cultuurhuizen) en aanbod dat wordt ontsloten via platforms als Airbnb. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Ik vind het onbegrijpelijk dat de overheden in de omringende landen (vaak strenge) regels hebben gesteld voor Airbnb terwijl de Nederlandse overheid dat niet nodig lijkt te vinden Met als gevolg wildgroei, overlast en enorme veiligheidsrisico’s voor consumenten. Wat ons betreft moet er minimaal een registratieplicht komen van iedere gast die verblijft in een Airbnb. Elke aanbieder moet zich houden aan dezelfde wet- en regelgeving.” Arbeidsmarkt: Wet werk en zekerheid werkt niet Er is een forse groei van werkgelegenheid in de horecabranche. Het aantal horecabanen is sinds 2009 met 19% gestegen tot 380.000 in 2016. Willemsen: “De uitdaging zit in de nieuwe regels van de Wet werk en zekerheid; deze zijn te beperkend voor de horecaondernemers. Het aantal contracten bepaalde tijd in een reeks was in 2009 nog 6 in 5 jaren, in 2017 is dat lager: 3 in 2 jaren. In de praktijk is het voor ondernemers te risicovol om medewerkers in vaste dienst te nemen. Ontslag is moeilijk door strikte regels met eenzijdige bewijslast voor de werkgever. Dat geldt ook voor regels en verplichtingen bij ziekte. Wordt een medewerker ziek dan moet je minimaal twee jaar het loon doorbetalen, iets wat voor een kleine ondernemer het einde van bedrijf kan betekenen. Gevolg is dat het aantal vaste banen in de horeca afneemt ten gunste van flexbanen. Wat dat betreft is de wet Werk en Zekerheid ook in de horeca contraproductief, zowel voor medewerkers als ondernemers.” Bron: persbericht KHN