Met het uitbetalen van alle crediteuren is er een einde gekomen aan een onzekere periode voor Stichting Domplein 2013. Daarmee is tevens het voortbestaan van de succesvolle historische attractie DOMunder gegarandeerd. Met het uitbetalen van alle crediteuren is er een einde gekomen aan een onzekere periode voor Stichting Domplein 2013. Daarmee is tevens het voortbestaan van de succesvolle historische attractie DOMunder gegarandeerd.

[caption id="attachment_36011" align="alignright" width="300"]DOMunder DOMunder[/caption]Kort na de vaststelling van het “Reddingsplan DOMunder” in de gemeenteraad van 7 juli 2016 is een interim-bestuur aangetreden onder leiding van oud-wethouder Jaap Zwart. Het interim-bestuur heeft samen met de directie hard gewerkt aan de uitvoering van het crediteurenakkoord en aan de vaststelling van de jaarrekeningen over 2014 en 2015. Het Reddingsplan DOMunder is mogelijk geworden door een substantiële bijdrage van 10 crediteuren, waaronder de Gemeente Utrecht, 3 fondsen, 25 particuliere obligatiehouders en het Nationaal Restauratiefonds. Samen hebben zij een bedrag van ruim € 1.6 miljoen bijeen gebracht, waardoor Stichting Domplein 2013 in staat is aan al haar huidige verplichtingen te voldoen. Door de uitvoering van het Reddingsplan én door een toezegging voor een jaarlijkse ondersteuning van de Gemeente Utrecht gedurende een periode van 10 jaar, verwacht DOMunder een toekomstbestendige exploitatie te kunnen voeren. Het komende half jaar wordt met name aandacht gegeven aan het opstellen van de jaarrekening 2016 én aan het opstellen van een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2017-2020. Inmiddels heeft ook de Provincie Utrecht goedkeuring gegeven aan een Projectsubsidie Publieksbereik DOMunder voor een bedrag van € 100.000. Daarvoor zal de Stichting in de komende 2 jaar o.a. bijzondere evenementen op het Domplein en bus excursies tussen de drie Utrechtse castella gaan organiseren. Waardering DOMunder DOMunder heeft sinds de opening op 2 juni 2014 meer dan 100.000 bezoekers mogen ontvangen. Samen met partners als Toerisme Utrecht, de Domtoren en de Domkerk heeft DOMunder er mede voor gezorgd dat het Domplein inmiddels hét startpunt van een bezoek aan Utrecht is. Daarnaast is de pers lovend en met 11 nominaties en 4 internationale prijzen de waardering enorm. Reisgids Lonely Planet noemt DOMunder een ‘must-do’ bij een 24-uurs bezoek aan Utrecht. Bovendien verbindt zich een groeiende groep vrijwilligers aan de historische attractie om op enthousiaste wijze de publieksbegeleiding van de ontdekkingstochten te verzorgen. Meer informatie: www.domunder.nl