In samenwerking met de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Landschapsbeheer Zeeland wordt gekeken hoe flora en fauna op de Roompot vakantieparken meer ruimte kunnen krijgen. Het nieuwe vakantieresort Noordzee Beach Village in Nieuwvliet-Bad is het eerste park waar dit merkbaar wordt. In samenwerking met de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Landschapsbeheer Zeeland wordt gekeken hoe flora en fauna op de Roompot vakantieparken meer ruimte kunnen krijgen. Het nieuwe vakantieresort Noordzee Beach Village in Nieuwvliet-Bad is het eerste park waar dit merkbaar wordt. Roompot heeft zich als eerste recreatiebedrijf in ons land aangesloten bij het project ‘2B Connect’, dat moet zorgen voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensstreek Nederland-België. Het project is een initiatief van 23 Belgische en Nederlandse instanties, waaronder ZMf en Landschapsbeheer Zeeland. Nieuwvliet-Bad Het eerste resultaat van de samenwerking wordt komend jaar duidelijk op het nieuwe vakantieresort Noordzee Beach Village in Nieuwvliet-Bad, een project waarbij vier oudere campings herontwikkeld worden tot één groot resort. De oppervlakte van dit nieuwe resort wordt bijna twee keer zo groot, terwijl er nauwelijks extra verblijven bij komen. Meer ruimte dus voor de gasten, maar ook voor de natuur. roompot2b [gallery link="file" columns="2" ids="47319"] In het plan wordt het nabijgelegen strand zoveel mogelijk één met het resort. De sfeer van de duinen, de polders en de boerenerven komt terug in de beach houses, villa’s en lodges en de inrichting van de openbare ruimte. Roompot investeert ook in natuurgebied Verdronken Zwarte Polder, nabij Nieuwvliet. Dichtgeslibte watergangen worden weer opengemaakt, zodat het gebied weer zout water en de bijbehorende flora en fauna krijgt. Door een voetgangersbrug aan te leggen wordt het gebied beter en veiliger toegankelijk voor het publiek. Inheemse beplanting In de flora en fauna op het nieuwe resort komt vooral de zogeheten inheemse beplanting terug, zoals de Spaanse aak, zwarte els, zomereik, hazelaar, rode kornoelje, Gelderse roos en wilde liguster. Ook komen er faunavoorzieningen waarin dieren verblijven. De typisch Zeeuwse beplanting brengt ook bepaalde vogels en insecten die thuishoren in de omgeving weer terug, maar ook andere dieren als de vleermuis, ransuil, specht, zomertortel, kneu en ringmus. Voor veel diersoorten liggen er kansen op dit resort, waardoor hier ook de natuurbeleving toeneemt. Landschapsbeheer Zeeland heeft veel kennis over de inheemse beplanting in huis. We ontvingen enkele beelden van typisch Zeeuwse beplanting... [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="47352,47353,47354,47355,47356,47357"] "De deelname aan dit project geeft ons de gelegenheid de biodiversiteit op ons resort te optimaliseren", aldus CEO Jurgen van Cutsem van Roompot Vakanties. "Door de adviezen van de Zeeuwse Milieufederatie en Landschapsbeheer Zeeland creëren we op de resorts een harmonieuze situatie waarin onze gasten en de flora en fauna die in een gebied leven elkaar niet in de weg staan. Het duurzamer maken van onze vakantieparken past bij het EU-beleid om de relatie tussen economie en ecologie te verbeteren." De aanpassing sluit daarnaast aan bij de behoefte van gasten aan luxere verblijven op ruimer opgezette resorts. de duinen bij RoompotbVergroenen van parken Melissa Ernst, projectleider 2B Connect bij de ZMf: "We zijn blij met de samenwerking met Roompot Vakanties. Het vergroenen van bestaande parken komt immers zowel de natuur als de recreatie ten goede. Een kwaliteitsslag waarvan wij hopen dat meer Roompotparken het voorbeeld van Noordzee Beach Village gaan volgen. Ook zien we meer mogelijkheden voor samenwerking als het gaat om het betrekken van de Roompotgasten bij de Zeeuwse natuur." Tot december 2018 zetten 23 partners in de grensstreek België-Nederland zich binnen het Interregproject 2B Connect in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Meer dan 70 bedrijven in deze regio zullen hun terreinen groener inrichten zodat de lokale natuur alle kansen krijgt. Daarnaast reikt het project verschillende instrumenten aan om ook andere bedrijven te helpen werken aan biodiversiteit. Groeninrichting van bedrijventerreinen biedt niet alleen kansen voor lokale dieren en planten, maar draagt ook bij aan de (grensoverschrijdende) verbinding van natuurgebieden en zorgt voor een aangename omgeving om te werken of te fietsen. 2B Connect ontvangt hiervoor meer dan drie miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer informatie: www.roompot.nl Zeeuwse Milieu Federatie www.2b-connect.eu Bewaren Bewaren Bewaren