In 2017 en 2018 zijn in gemeente De Wolden alle kinderen tot en met 12 jaar vrijgesteld van toeristenbelasting. Voor deze vrijstelling is gekozen om het toerisme extra te stimuleren. Met de vrijstelling kunnen ondernemers en toeristische organisaties in De Wolden zich profileren als een kindvriendelijke vakantiebestemming om meer gasten te trekken. In 2017 en 2018 zijn in gemeente De Wolden alle kinderen tot en met 12 jaar vrijgesteld van toeristenbelasting. Voor deze vrijstelling is gekozen om het toerisme extra te stimuleren. Met de vrijstelling kunnen ondernemers en toeristische organisaties in De Wolden zich profileren als een kindvriendelijke vakantiebestemming om meer gasten te trekken.Stempel kinderen toeristenbelastingvrij

Om de aandacht te vestigen op de vrijstelling is een stempel gemaakt in afstemming met de ondernemersvereniging Tourist Info De Wolden. De gemeente en de ondernemersvereniging roepen de ondernemers op om de stempel te gebruiken in hun promotiemiddelen. Arbeidsmarktbemiddeling De vrijstelling van de toeristenbelasting maakt onderdeel uit van een tweeledige pilot. Het andere onderdeel van de pilot is arbeidsmarktbemiddeling in recreatiesector. De gemeente gaat met de ondernemers de ambitie aan om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (betaald) werkzaamheden te laten verrichten in de recreatiesector, bijvoorbeeld in het groenonderhoud. Wie zijn kandidaten voor arbeidsmarktbemiddeling? Vaak zijn dit kandidaten die door omstandigheden gewezen zijn op het sociale vangnet en een uitkering ontvangen. Tevens zijn het kandidaten die vanwege een fysieke of psychische beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Ondersteuningsmogelijkheden en contact Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn diverse regelingen en ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar. De inzet hiervan is altijd maatwerk. Voorbeelden van diverse regelingen zijn: werkstage, proefplaatsing, doelgroep kandidaten, scholingsvouchers, plaatsingssubsidie en premiekorting. Een lokaal uitzendbureau kan ondernemers ontlasten bij de aansturing van deze mensen en de administratieve afhandeling van hun inzet. Bron en meer informatie: www.dewolden.nl