Op dit ogenblik kent Nederland ongeveer 1.000 kastelen en buitenplaatsen. Deze gebouwen hebben veelal een andere bestemming gekregen. Het kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats (NKS) heeft in de afgelopen acht jaar diverse deelonderzoeken naar herbestemming van nog bestaande kastelen en buitenplaatsen uitgevoerd. Dat heeft geleid tot een mooie publicatie. Op dit ogenblik kent Nederland ongeveer 1.000 kastelen en buitenplaatsen. Deze gebouwen hebben veelal een andere bestemming gekregen. Het kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats (NKS) heeft in de afgelopen acht jaar diverse deelonderzoeken naar herbestemming van nog bestaande kastelen en buitenplaatsen uitgevoerd. Dat heeft geleid tot een mooie publicatie. Omslag_herbestemming_rgb_kleinHerbestemming is behoud

Uit het onderzoek blijkt dat kastelen en buitenplaatsen het beste bewaard blijven als ze een bestemming hebben. Gebruik – en hergebruik – is daarmee een belangrijke voorwaarde voor instandhouding. Maar hergebruik kan het monument ook aantasten. Ook zijn veel van deze herbestemmingen niet zeker of permanent. Door toenemende kosten voor onderhoud en het niet kunnen vinden van huurders, bijvoorbeeld bij buitenplaatsen die als gemeentehuis in gebruik zijn, dreigt opnieuw leegstand. In het boek is ook een tabel opgenomen met een inventarisatie van kastelen en buitenplaatsen met hun nieuwe bestemming. Diverse soorten herbestemming Het boek besteed aandacht aan verschillende categorieën van herbestemming namelijk als religieuze- of GGZ-instelling, gemeentehuis, horeca, stadspark, museum, ruïne, kantoor of educatieve instelling. Elke categorie heeft een eigen hoofdstuk met een inleiding waarin de algemene problematiek wordt beschreven gevolgd door vier cases, waarop specifiek op de herbestemming van het object wordt ingegaan. Meer informatie en bestellen: www.kastelen.nl