Het aantal Nederlanders dat wekelijks sport, steeg van 56 procent in 2013 naar bijna 61 procent in 2016. Met een stabiel ledental van ruim 5 miljoen handhaven de bijna 29.000 sportclubs zich goed. Wel stelt ABN AMRO vast dat sprake is van een individualisering van de sportbeleving. Het aantal Nederlanders dat wekelijks sport, steeg van 56 procent in 2013 naar bijna 61 procent in 2016. Met een stabiel ledental van ruim 5 miljoen handhaven de bijna 29.000 sportclubs zich goed. Wel stelt ABN AMRO vast dat sprake is van een individualisering van de sportbeleving.voetbal

De belangrijkste conclusies:

  1. Bijna helft passieve sporters gaat zelf sporten bij meer variatie in lidmaatschappen én wedstrijden.
  2. Coaches en topsporters inspireren 4 op de 10 Nederlanders om vaker te sporten.
  3. Aanbod van eten en drinken op sportlocaties sluit niet aan op vraag.

Het bieden van een nieuwe sportbeleving kan helpen om de inkomsten van clubs en de betrokkenheid van leden te vergroten. Zo staat bijna de helft van de passieve sporters open voor mogelijkheden om weer te gaan sporten, maar wel op voorwaarde dat sportclubs beter inspelen op hun behoeftes. Zoals de mogelijkheid op flexibele tijden te sporten of door te experimenteren met nieuwe wedstrijdvormen. ABN AMRO verwacht dat het aantal verenigingen dat verschillende sporten aanbiedt, zal groeien. Zo kunnen jonge sporters laagdrempelig kennismaken met andere sporten, waardoor zij langer aan de club verbonden kunnen blijven. Professionele begeleiding helpt om herintredende sporters te binden ABN AMRO benadrukt daarnaast het belang van professionele begeleiding. Met goede en enthousiaste trainers kunnen sportclubs nieuwe en herintredende sporters aan zich binden. Sportclubs moeten goede trainers te koesteren, bijvoorbeeld door hen via social media positieve aandacht te geven of hen opleidingen te laten volgen waarmee ze ook voedingsadviezen kunnen geven. Zo kunnen sportclubs en trainers hun toegevoegde waarde tijdens en na het sporten vergroten. Ook kunnen clubs een beroep doen op topsporters voor het stimuleren van de sport. Zo geven 4 op de 10 actieve sporters aan dat zij zich door de inzet van inspirerende voorbeelden geprikkeld voelen om te blijven sporten. Voor 1 op de 5 passieve sporters geldt dat dit reden kan zijn om (opnieuw) te sporten. Sportkantines moeten inzetten op gezonder aanbod De sportkantine is als centrum van de sportieve en sociale beleving voor de meeste sportclubs een belangrijke inkomstenbron. ABN AMRO stelt echter vast dat het aanbod niet voldoende aansluit op de vraag. Ruim een derde van de bezoekers vindt dat er te veel fastfood en energiedrankjes worden aangeboden en te weinig verse sappen en gezonde snacks. ABN AMRO denkt dat sportkantines hierop kunnen inspelen door meer gezonde sappen, smoothies en vers fruit aan te bieden. Verder kunnen sportverenigingen bezoekers faciliteren door het aantal uitgiftepunten te vergroten, onder meer door gezonde snacks 'langs de lijn' aan te bieden. Extra omzet genereren uit merchandise Naast het aanbod van eten en drinken liggen er volgens ABN AMRO kansen bij het aanbieden van merchandise. Denk hierbij niet alleen aan sportkleding en technische hulpmiddelen, maar ook aan knuffels, boekjes en speelgoed voor de kinderen, waarmee de merkwaarde van de sportvereniging kan worden verhoogd. Ter inspiratie: een winkelervaring bij een attractiepark of museum levert al snel twee tot drie euro per bezoeker op aan extra omzet. Bij een uitmuntende winkelervaring verdubbelt dit al snel: naar vier tot vijf euro per bezoeker. Tot slot kan ook het creëren van een fotomoment bij de sportvereniging ten goede komen aan de sportbeleving. Als actieve en passieve sporters snel en eenvoudig een leuke foto van zichzelf kunnen (laten) maken, dan vergroot dat het bereik op social media. Ook hier valt extra waarde aan te ontlenen, onder meer bij onderhandelingen met sponsors. Meer informatie: https://insights.abnamro.nl