Kleine evenementen versterken de lokale saamhorigheid en maken van Overijssel een aantrekkelijke provincie. Organisatoren van deze evenementen komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Het gaat om kleinere evenementen die onderscheidend zijn en passen bij specifieke kenmerken van de streek. De organisatoren kunnen vanaf 23 januari tot en met 20 februari 2017 een aanvraag indienen. Kleine evenementen versterken de lokale saamhorigheid en maken van Overijssel een aantrekkelijke provincie. Organisatoren van deze evenementen komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Het gaat om kleinere evenementen die onderscheidend zijn en passen bij specifieke kenmerken van de streek. De organisatoren kunnen vanaf 23 januari tot en met 20 februari 2017 een aanvraag indienen. running

Evenementen, met een minimale begroting van 20.000 euro per jaar, komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor de voorbereiding, uitvoering of verbetering van het evenement. De maximale subsidie is 10.000 euro per evenement. Voor het jaar 2017 is een budget van € 175.000,- beschikbaar. Informatie over de regeling is nu al beschikbaar op www.overijssel.nl/evenementen Punten scoren Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de binnengekomen subsidieaanvragen. Deze commissie bestaat uit vijf deskundigen uit de sport, cultuur, marketing, vrijetijdseconomie en evenementenbranche. De evenementen kunnen punten scoren op de volgende onderdelen: onderscheidend karakter, gedragen door de lokale samenleving, regionale potentie, vernieuwend en aansluitend bij profiel van de streek. Evenementen die de meeste punten scoren hebben de meeste kans op subsidie. Financiële steun op lokaal niveau Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie ; “Evenementen, zowel de grote als de kleine, zijn belangrijk voor Overijssel. Ze vergroten de aantrekkelijkheid van onze mooie provincie en stimuleren de regionale economie en werkgelegenheid. Ook op lokaal niveau zijn evenementen belangrijk, bijvoorbeeld voor de saamhorigheid in een streek. Als provincie Overijssel ondersteunen we een aantal grote evenementen. We bieden nu ook kleinere evenementen de kans om hun eigen streek op de kaart te zetten.” Meer informatie: www.overijssel.nl/evenementen