In Vlaanderen wordt een groeiende belangstelling geconstateerd voor recreatieve activiteiten op de boerderij. Om nieuwe toetreders te helpen is 'De Beleverij' opgezet. Met dit initiatief wil Rurant vzw het beleefaanbod op boerderijen uitbouwen, zelfredzaamheid van het boerenbedrijfsleven versterken en het draagvlak voor landbouw in het algemeen vergroten. In Vlaanderen wordt een groeiende belangstelling geconstateerd voor recreatieve activiteiten op de boerderij. Om nieuwe toetreders te helpen is 'De Beleverij' opgezet. Met dit initiatief wil Rurant vzw het beleefaanbod op boerderijen uitbouwen, zelfredzaamheid van het boerenbedrijfsleven versterken en het draagvlak voor landbouw in het algemeen vergroten.

[caption id="attachment_46949" align="alignright" width="199"]Bike en Picnic (foto: Stefan Jacobs, Toerisme Vlaanderen.) Bike en Picnic (foto: Stefan Jacobs, Toerisme Vlaanderen.)[/caption] Recreatie op het platteland zit in de lift Een zoektocht in het maïsdoolhof, een picknick in het weiland, zelf groenten plukken, meehelpen bij het dieren verzorgen of een pop-up restaurant tussen de koeien: één voor één publiekstrekkers die ervoor zorgen dat bezoekers meer tijd doorbrengen op de boerderij. Uit onderzoek blijkt dat er een enorm groeipotentieel is voor plattelandsrecreatie. Veel boeren voelen deze trend ook aan en zijn vragende partij om een agrorecreatief aanbod op te starten op hun bedrijf. De opstart is echter niet zo simpel als het lijkt. Verschillende struikelblokken De uitbouw van een belevingsaanbod is een uitdaging op zakelijk én persoonlijk vlak. Zo is niet elke boer(in) het gewoon om op een professionele manier mensen op het bedrijf te ontvangen. Er is veel uitzoekwerk (regelgeving, vergunningen en verzekeringen). Een bundeling van deze informatie zou een enorme tijdswinst betekenen. Uitgewerkte verdienmodellen voor agrorecreatie bestaan nog niet. Daarnaast keren dezelfde ideetjes terug (boerengolf): het ontbreekt aan een eigen uniek aanbod. Nochtans is het essentieel voor een boer(in) om zich te onderscheiden om hun activiteit rendabel te maken. Tenslotte mankeert een netwerk van boer(in)en met een recreatief aanbod. Terwijl gezamenlijke belangenbehartiging en promotie juist een boost geeft aan hun eigen activiteiten. Opstart lerend netwerk: De Beleverij Voor boeren die de stap willen zetten naar plattelandsrecreatie is, met steun van de provincie Antwerpen, een lerend netwerk ‘De Beleverij’ opgericht. Ervaren boeren geven er hun knowhow door aan starters. Op het programma staan onder meer tips voor het opstellen van een eigen uniek plan, een inspiratiereis, een cursus ‘leren lobbyen bij je gemeente’ en een toolkit voor starters. Nadien volgt een individuele coaching (vanuit Innovatiesteunpunt) bij de uitwerking van het eigen businessplan. Het belevingsaanbod wordt gezamenlijk in de markt gezet. Ondernemende boeren uit de provincie Antwerpen kunnen meer informatie en ondersteuning vinden op: www.rurant.be Bewaren Bewaren