Op 8 december 2016 hebben de leden afscheid genomen van Vereniging ToerNed, de oudste ondernemersvereniging van dagattractiebedrijven in Nederland. Vereniging ToerNed heeft sinds 1970 bestaan en is opgericht door Pieter Grijpstra van De Linnaeushof uit Bennebroek, die tot zijn overlijden de eerste voorzitter is geweest. Op 8 december 2016 hebben de leden afscheid genomen van Vereniging ToerNed, de oudste ondernemersvereniging van dagattractiebedrijven in Nederland. Vereniging ToerNed heeft sinds 1970 bestaan en is opgericht door Pieter Grijpstra van De Linnaeushof uit Bennebroek, die tot zijn overlijden de eerste voorzitter is geweest.

[caption id="attachment_46943" align="alignright" width="300"]het mes gaat in Toerned het mes gaat in ToerNed (Pascal Fotografie & Video.)[/caption] De drie andere voorzitters, Cees van Stiphout (Rederij Stiphout te Maastricht), Bert van der Stoep (Vadesto Outdoor Adventure en Rondvaarten te Hattem) en André Bruins (Accres Apeldoorn BV), hebben het bestaan van ToerNed nu feestelijk afgesloten met het aansnijden van de ToerNed logotaart. De belangen en doelstellingen van Vereniging ToerNed gaan nu over naar de nieuwe stichting Netwerk Vrijetijdssector. Van een krimpende vereniging naar een actieve stichting Vereniging ToerNed stopt haar verenigingsactivititeiten, omdat de huidige samenwerkingsvorm met contributie en stemrecht niet meer gedragen wordt in het huidige ondernemersklimaat. Professionals willen wel samenwerken, maar niet langer in verenigingsverband. Er is een brede interesse gebleken in netwerk activiteiten voor professionals in de leisure branche, maar het is niet meer van deze tijd om daarvoor lid van een vereniging te moeten worden. De stichting Netwerk Vrijetijdssector gaat voorzien in laagdrempelige netwerkactiviteiten, zonder lidmaatschapsverplichtingen. De Algemene Ledenvergadering van ToerNed heeft eerder dit jaar unaniem besloten dit initatief mede mogelijk te maken. Met de figuurlijke overdracht van de belangen en doelstellingen van Vereniging ToerNed door voorzitter Andre Bruins aan Karel Schuttevaer (Rederij Schuttevaer te Utrecht), kwartiermaker van de stichting Netwerk Vrijetijdssector, is het afscheid van Vereniging ToerNed nu een feit. Netwerk Vrijetijdssector, professionals in Leisure De stichting Netwerk Vrijetijdssector is een open platform voor professionals in de vrijetijdssector. Met het organiseren van netwerkactiviteiten en studiebijeenkomsten gaat de stichting laagdrempelig onderling contact en kennisdeling bevorderen voor alle professionals in de leisure sector. Het platform gaat zich richten op:

  •  het spreiden van kennis, trends en innovatieve ideeën;
  •  het samenwerken op het gebied van marketing, opleiding, personele en technische zaken;
  •  het onderhouden van contact met de politiek.

Naast Karel Schuttevaer zijn ook Han Groot Obbink (Wunderland Kalkar) en Siena Uijen (Rondvaartbedrijf Kool te Groningen) bij de oprichting en uitvoering van de stichting Netwerk Vrijetijdssector betrokken. Attractiewegwijzer en ToerNed Award In de eerste 25 jaar van haar bestaan was ToerNed vooral bekend vanwege de Attractiewegwijzer, het gezamenlijke promotieboekje waarin alle leden gepresenteerd werden. Het boekje werd door alle ToerNed-leden meegegeven aan de bezoekers van hun familieparken, rondvaartbedrijven, musea en dierentuinen, en had jaarlijks een (indirect) bereik van miljoenen potentiële bezoekers. De gezamenlijke marketing werd enthousiast uitgevoerd door de tientallen attractiebedrijven die lid waren. Met de komst van internetmarketing nam echter de behoefte aan collectieve marketing af, en verdween het boekje van de kassabalie. Sinds de jaren negentig heeft de vereniging jaarlijks de ToerNed Award toegekend aan attractiebedrijven die zich sterk onderscheidden op het gebied van marketing, innovatie of samenwerking, de drie pijlers onder Vereniging ToerNed. In de beginjaren was de ToerNed Award een van de weinige erkenningen voor ondernemers in de dagattractieve sector. Sindsdien zijn er tientallen andere awards geintroduceerd, en daarmee is er inmiddels meer dan voldoende aandacht voor marketing, innovatie en samenwerking in onze sector. Gezonde basis voor netwerk activiteiten In de afgelopen jaren heeft ToerNed gezocht naar nieuwe vormen van bijeenkomsten en netwerk activiteiten. Deze kregen meer en meer een open karakter, waarbij ook niet-leden deel konden nemen. De leden en niet-leden reageerden hier enthousiast op, maar het aantal verenigingsleden bleef desondanks verder dalen. Het lidmaatschapsmodel wordt niet langer omarmd. In plaats van de verenigingsstructuur komt nu een stichting die enkele malen per jaar laagdrempelige en uitdagende netwerkactiviteiten organiseert. De verwachting is dat een open platform in deze tijd een grotere kans van slagen heeft dan het verouderde verenigingverband. Bijkomend voordeel is dat de doelstellingen en belangen van Vereniging ToerNed – marketing, innovatie en samenwerking - op deze manier indirect ook gediend blijven worden. Bewaren Bewaren