Tijdens het jaarlijkse Recreatiecongres is het plan gepresenteerd voor ‘Drenthe: 5 sterren mountainbikeprovincie’ door de heer Arjan de Vries, directeur van de wielersportbond NTFU. Tijdens het jaarlijkse Recreatiecongres is het plan gepresenteerd voor ‘Drenthe: 5 sterren mountainbikeprovincie’ door de heer Arjan de Vries, directeur van de wielersportbond NTFU. rapport mountainbikeroutes

‘Drenthe dé 5-sterren mountainbikeprovincie’ is een gezamenlijk plan van de Drentse mountainbike gemeenschap. Daarmee is Drenthe de eerste provincie met een provincie brede mountainbikevisie. Vertegenwoordigers van de mountainbikeverenigingen, het wielerplatform, Marketing Drenthe, Sport Drenthe, Drenthe Beweegt, het Recreatieschap en de provincie Drenthe hebben de handen ineen geslagen om samen dit plan op te stellen met ondersteuning van de NTFU. De genoemde partners hebben een gezamenlijke agenda opgesteld om de 365 kilometers aan Drentse mountainbikeroutes verder uit te breiden en nog aantrekkelijker in te richten; met behoud van de kracht van het mooie Drentse landschap. Zoals meer variatie in routes, icoonprojecten, aanbod voor jong en oud, makkelijke en moeilijke trajecten. Belangrijk hierbij zijn ook goede verbindingen én aansluitingen op nabijgelegen horecagelegenheden, recreatiebedrijven en centra (dorpen en steden). Belangrijke aspecten die de partners ook samen gaan oppakken zijn: het goed regelen van beheer en onderhoud, veiligheid en aansprakelijkheid, promotie en marketing, natuurgerichtheid, innovatie en ondernemerschap. De mountainbikevisie is in opdracht van de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe opgesteld. Meer informaite (o.a. link nar het rapport): www.provincie.drenthe.nl