Gedeputeerde Staten stellen vanaf 1 januari 2017 € 3,75 miljoen subsidie beschikbaar voor het verbeteren en uitbreiden van de fietspaden en fietsroutes in Drenthe. Samen met gemeenten, terreineigenaren, ondernemers en fietsverenigingen geeft de provincie Drenthe met deze financiering een flinke kwaliteitsimpuls aan het Drentse fietsnetwerk. Gedeputeerde Staten stellen vanaf 1 januari 2017 € 3,75 miljoen subsidie beschikbaar voor het verbeteren en uitbreiden van de fietspaden en fietsroutes in Drenthe. Samen met gemeenten, terreineigenaren, ondernemers en fietsverenigingen geeft de provincie Drenthe met deze financiering een flinke kwaliteitsimpuls aan het Drentse fietsnetwerk.

[caption id="attachment_46836" align="alignright" width="300"]fietsoplaadpunt en horeca fietsoplaadpunt en horeca[/caption]Gedeputeerde Henk Brink: “Fietsen in Drenthe moet een 5-sterrenbeleving zijn en daar hoort een 5-sterren fietsnetwerk bij. Samen met gemeenten en vele andere partners willen we het fietsen in Drenthe nog aantrekkelijker maken. Met dit geld kunnen we fietspaden verbeteren en verbreden, nieuwe fietspaden aanleggen en mountainbikeroutes aanleggen en vernieuwen. Zo investeren we samen in de kwaliteit van de fietsinfrastructuur in Drenthe.” Kwaliteitsniveau Met de subsidieregeling kunnen de partners provinciale cofinanciering voor hun projecten aanvragen. Dit moeten projecten zijn die ervoor zorgen dat Drenthe het kwaliteitsniveau van het 5-sterren fietsnetwerk versterkt en behoudt. Deze regeling geeft uitvoering aan de Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk en is onderdeel van de Investeringsagenda 2016. Fietsinnovaties Naast dit bedrag komt begin 2017 nog 3 miljoen beschikbaar voor fietsbeleving, –innovaties en –voorzieningen. Zoals gastvrije fietshoreca en innovatieve concepten, waaronder fietsen in combinatie met Internet of Things en het ontwikkelen van projecten met een grote attractiewaarde. Deze investeringen moeten meer fietsbewegingen en bestedingen opleveren. 5-sterren fietsregio Drenthe heeft de status van 5-sterren fietsregio en is ook de eerste regio ter wereld met het UCI Bike Region Label. Drenthe is ambitieus als het om fietsen gaat. Hierbij is het van groot belang om de 5-sterren kwalificatie te versterken en te behouden. Fietsen is een belangrijke aanjager van onze vrijetijdseconomie en draagt bij aan de gezondheid van mensen en de verduurzaming van de samenleving. Aandragen ideeën De provincie nodigt partners van harte uit om met ideeën te komen. Nadere informatie over de regeling staat binnenkort op het subsidieloket van de provincie Drenthe, te vinden via www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket.