Volwassenen in Nederland zijn de beste niet-native Engelssprekenden van de wereld, gevolgd door de Denen en Zweden. Dat blijkt uit de EF English Proficiency Index (EF EPI). Het is een vaardigheid waar de Nederlandse toeristische sector veel plezier aan beleeft. Volwassenen in Nederland zijn de beste niet-native Engelssprekenden van de wereld, gevolgd door de Denen en Zweden. Dat blijkt uit de EF English Proficiency Index (EF EPI). Het is een vaardigheid waar de Nederlandse toeristische sector veel plezier aan beleeft. engelse ranking

"In een vluchtige wereldeconomie is Engelse taalvaardigheid een van de skills die bewezen mogelijkheden creëert en je kansen op de arbeidsmarkt vergroot," aldus Minh N. Tran, Director of Research van EF. "Het kost een bedrijf of overheid veel moeite en investeringen om zich richting een toekomst met Engelssprekend personeel te bewegen. De EF EPI maakt deze uitdagingen inzichtelijk en wekt wereldwijd de discussie op over de beste manier waarop met taalonderwijs kan worden omgegaan." Enkele opvallende punten:

  • - Nederland staat op de eerste plaats en gaat hierbij de Denen, Zweden en Noren, waarvan het bekend is dat ze de Engelse taal op een buitengewone manier beheersen, voor;
  • - Nederland klimt hiermee 1 plaats vergeleken met de 2015 ranking;
  • - Onze Belgische en Duitse buren bekleden respectievelijk plaats 11 en 9;
  • - Jongeren tussen 18 en 25 beheersen het Engels over de hele wereld het beste, hoewel binnen sommige landen wel afwijkende nationale trends waar te nemen zijn;
  • - In bijna alle landen en leeftijdsgroepen zijn de Engelse taalvaardigheden van vrouwen beter dan die van mannen.

Engelse taalvaardigheid blijft een belangrijke indicatie van economisch concurrentievermogen, zowel op individueel als nationaal niveau. Een betere Engelse taalvaardigheid correleert met hoger inkomen, hogere levensstandaard, betere aansluiting en meer dynamische werkomgevingen. Het Engels niveau van Nederland Wat zijn de belangrijkste conclusies wat Nederland betreft?

  • - Zuid-Holland en Zeeland scoren veel beter dan Noord-Brabant, Limburg en Flevoland;
  • - In Amsterdam spreekt men Engels het best, gevolgd door Den Haag, Rotterdam en Utrecht;
  • - De Engelse bekwaamheid is ongeveer gelijk tussen mannen en vrouwen, al scoren de Nederlandse mannen net iets beter;
Ruimte voor verbetering

De EF EPI-c is een analyse van wereldwijde Engelse taalvaardigheden onder werknemers, waaraan 510.000 professionals uit veertig landen en zestien branches hebben deelgenomen. Het onderzoek toont aan dat leidinggevenden achterblijven ten opzichte van hun personeel waar het Engelse taalvaardigheid betreft. Ook is er een correlatie tussen de Engelse resultaten van werknemers en wereldwijde innovatie, transparantie van de overheid en het gemak van zakendoen. Meer informatie:  www.ef.nl/epi/.