Het provinciebedrijf Westtoer wil in samenwerking met de sector het aanbod voor kampeerauto’s aan de Kust verhogen tot 670 plaatsen. Kampeerauto’s winnen aan populariteit. Tussen 2012 en 2015 steeg het aantal ingeschreven kampeerauto’s in België met meer dan 28%. “Met dit nieuw project stimuleert Westtoer de sector om te investeren in het kampeerautotoerisme: 11 kampeerondernemers zijn geïnteresseerd. In de komende drie jaar kunnen al circa 170 nieuwe plaatsen gerealiseerd worden”, aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. Het provinciebedrijf Westtoer wil in samenwerking met de sector het aanbod voor kampeerauto’s aan de Kust verhogen tot 670 plaatsen. Kampeerauto’s winnen aan populariteit. Tussen 2012 en 2015 steeg het aantal ingeschreven kampeerauto’s in België met meer dan 28%. “Met dit nieuw project stimuleert Westtoer de sector om te investeren in het kampeerautotoerisme: 11 kampeerondernemers zijn geïnteresseerd. In de komende drie jaar kunnen al circa 170 nieuwe plaatsen gerealiseerd worden”, aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer._JAN4824

Meer kampeerautotoeristen, betekent meer vraag naar overnachtingsplaatsen. Met het in 2014 goedgekeurde IPK project ‘Kampeerautotoerisme aan de Kust’ wil Westtoer het aantal plaatsen voor kampeerauto’s verhogen. Ook consumentgerichte acties behoren tot de opdracht. Nieuwe inrichtingsplannen Aan de hand van desk research, site inspections en interviews met consumenten kon Westtoer zich een goed beeld vormen van het DNA van de kampeerautorist. Suggesties van consumenten zijn in het project meegenomen: autonomie en veiligheid zijn hierbij de kernwoorden. De bevindingen in het rapport vormden de basis voor de opmaak van nieuwe inrichtingsplannen voor kampeerauto’s aan de Kust. Westtoer wil de geïnteresseerde kampeerondernemers begeleiden in de realisatie van de kampeerautoplaatsen. Hedendaagse basisvoorzieningen Westtoer vond 11 kampeerondernemers bereid om mee te stappen in het project. De locaties liggen verspreid over de gehele kust: Knokke-Heist, Blankenberge, De Haan, Bredene, Middelkerke, Nieuwpoort en Koksijde. De plannen zijn op maat van de locatie en houden rekening met de wensen van de kampeerautotoerist. De voorzieningen voor de kampeerautotoeristen zijn hedendaags: sanistation, loospunt grijs water en tappunt voor vers water, desgewenst aangevuld met elektriciteit bij de plaatsen. De openingsperiodes van de kampeerautoplaatsen zijn niet seizoensgebonden, waardoor het aanbod 365 dagen op een jaar beschikbaar is. Ieder inrichtingsplan is gekoppeld aan een gedetailleerde raming. Met een rendabiliteitstool kunnen de ondernemers de return on investment berekenen. Deze 11 locaties zijn op termijn samen goed voor een uitbreiding van het bestaande aanbod van aan de Kust van 430 plaatsen met bijna 240 plaatsen. Hiervan kunnen circa 170 plaatsen in de komende drie jaar gerealiseerd worden. In 2017 organiseert Westtoer een campagne om het kampeerautotoerisme aan de Kust te promoten. Westtoer wil hierbij het bestaande aanbod presenteren en de combinatie maken met de sterke kusttroeven zoals fietsen, gastronomie en ‘uitwaaien’. De werktitel van de campagne is ‘Welkom aan zee’ en geeft aan dat kampeerautotoeristen welkom zijn om te overnachten aan de Kust. Het project wordt gesteund door het Impulsprogramma Kust. bron en meer informatie: www.westtoer.be Bewaren