Jean Gelissen heeft een interview gegeven met L1 over de voortgang van het ontwikkeltraject van themapark Nature Wonder World, dat gepland wordt op ruim 2 miljoen bezoekers op jaarbasis. Er werd o.a. gesproken over de financiering van het 727 miljoen kostende project. Gelissen: "Volgend jaar moet het financieel rond zijn." Jean Gelissen heeft een interview gegeven met L1 over de voortgang van het ontwikkeltraject van themapark Nature Wonder World, dat gepland wordt op ruim 2 miljoen bezoekers op jaarbasis. Er werd o.a. gesproken over de financiering van het 727 miljoen kostende project. Gelissen: "Volgend jaar moet het financieel rond zijn." 151016nature1

Gelissen geeft in het interview aan dat hij zich intensief bezig houdt met lobbywerk rond de financiering. Hij geeft zichzelf volgend jaar als deadline om de financiering rond te krijgen. Als de L1 redacteur zich afvraagt hoe je zo'n enorm bedrag bij elkaar haalt, geeft Gelissen enkele redenen om daar vertrouwen in te hebben:

  • Het trackrecord van ondernemer Jean Gelissen is prima, met o.a. een succesvol bedrijf als Toverland dat als voorbeeld kan dienen.
  • De businesscase is gemaakt door zeer ervaren mensen en bedrijven uit de recreatiesector. Zo is o.a. BRC betrokken bij de plannen; een grote naam in de attractiesector.
  • Een ander bureau, LDP, heeft de plannen doorgerekend en daarbij ook KPI's opgesteld waarmee de bezoekersaantallen voor diverse onderdelen van het plan worden onderbouwd. Dat zijn cijfers waarmee Gelissen makkelijker op financiers kan afstappen.
  • Er zijn diverse financieringsvormen denkbaar. Gelissen heeft goede ervaringen opgedaan bij een obligatielening van Toverland; "Die was in no time uitverkocht."

Wanneer kunnen we abseilen in de Grand Canyon? Gelissen: "in 2022. Als het financieel rond is dan hebben we nog twee jaar nodig in te engineeren en voorbereide en dan volgt nog het bouwproces..." Bekijk het hele interview met Jean Gelissen op L1: Zie ook: Schetsen Nature Wonder World vrijgegeven bron en meer informatie: www.1limburg.nl Voorbereiding al in volle gang (toegevoegd 21/11/2016) Projectmanager Jan Smits is volop bezig met de business case. Hij schetst de huidige stand van zaken en de planning voor het komende jaar: "Met de samenwerkende partners hebben wij ervoor gekozen het opstellen van de integrale business case uit te voeren in 3 stappen. Nog voor de kerst zullen wij stap 2 afronden en een aanvang maken met stap 3 : 'het uitschrijven van de integrale business case.' Het inhoudelijke werk is dan al gedaan. Voor dit uitschrijven staan ook nog twee tot 3 maanden gepland. In het 2e kwartaal van 2017 zal de integrale business case dus helemaal klaar zijn."