In Nederland zijn de eerste gevallen van vogelgriep geconstateerd. Het betreft een hoog pathogene (vaak dodelijke) variant H5N8. Er worden volop maatregelen genomen om te voorkomen dat de Nederlandse pluimveesector wordt besmet. Ook dierentuinen en kinderboerderijen vallen onder de maatregelen die het ministerie van EZ heeft uitgevaardigd. In Nederland zijn de eerste gevallen van vogelgriep geconstateerd. Het betreft een hoog pathogene (vaak dodelijke) variant H5N8. Er worden volop maatregelen genomen om te voorkomen dat de Nederlandse pluimveesector wordt besmet. Ook dierentuinen en kinderboerderijen vallen onder de maatregelen die het ministerie van EZ heeft uitgevaardigd.

[caption id="attachment_46595" align="alignright" width="300"]Pelikanen in Blijdorp Pelikanen in Blijdorp[/caption]Het ministerie van EZ heeft contact gezocht met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) om samen de risico's bij dierentuinen in kaart te brengen. Ook randvoorwaarden voor ontheffingen worden in dit overleg besproken. De vogelgriep wordt vooral overgebracht door trekvogels. Een groot besmettingsrisico verloopt via de uitwerpselen. Vandaar dat een ophokplicht en afschermplicht van kracht is voor bedrijven die vogels houden. Kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels moeten er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels. Het is nog wel mogelijk om van achter een afscheiding naar de dieren te kijken. Er is vooralsnog geen risico voor de gezondheid van mensen geconstateerd. Recreatiebedrijven (deels) afgesloten Bij een aantal watervogels in het recreatiepark Plaswijckpark in Rotterdam is het vogelgriep type H5N8 vastgesteld. Deze vogels zijn inmiddels gedood. De andere vogels in dit park hebben tot nu toe geen verschijnselen van vogelgriep en worden binnen gehouden. De gezondheid van deze dieren wordt in de gaten gehouden. Het dierengedeelte is voor het publiek afgesloten. Diverse dierentuinen nemen al preventief maatregelen. Het Noord-Hollandse Blanckendaell park sluit helemaal de deuren. Vogelpark Avifauna heeft delen van het park afgesloten. In Blijdorp zijn de doorloopvollieres verboden terrein. Op landgoed Hoenderdaell is de lorituin niet meer toegankelijk voor publiek Ook diverse kinderboerderijen worden preventief gesloten Communicatie over maatregelen die worden genomen loopt via het ministerie van EZ. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken