De Provincie Utrecht ziet kansen in de snelgroeiende markt van de internationale bezoekers aan Nederland. Zo schrijft zij in haar persbericht. De provincie wil hiervoor aansprekende thema's in de etalage zetten, zoals De Stijl en het cultureel erfgoed. Ook de profilering van Utrecht als fietsprovincie hoort daar bij. In deze toeristische thema's wordt de komende jaren 1,469 mln geïnvesteerd. De Provincie Utrecht ziet kansen in de snelgroeiende markt van de internationale bezoekers aan Nederland. Zo schrijft zij in haar persbericht. De provincie wil hiervoor aansprekende thema's in de etalage zetten, zoals De Stijl en het cultureel erfgoed. Ook de profilering van Utrecht als fietsprovincie hoort daar bij. In deze toeristische thema's wordt de komende jaren 1,469 mln geïnvesteerd.

[caption id="attachment_46325" align="alignright" width="300"]Buitenplaats (theehuis) Rhijnauwen met volop recreatie Buitenplaats (theehuis) Rhijnauwen met volop recreatie[/caption] 5 investeringsprogramma's In de Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 worden vijf opgaven onderscheiden waarin de provincie in totaal 13,9 miljoen wil investeren:

  1. De eerste betreft ‘merkversterking en de groei van het aantal bezoekers’. (1,5 mln) De provincie ziet nieuwe kansen om in te spelen op de snelgroeiende markt van internationale bezoekers aan Nederland en Amsterdam. Onder de noemer HollandCity is het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen samen met de sector gestart met het neerzetten van Nederland als metropool. Meerdere plekken van ons land worden gekoppeld rondom de interesse van de bezoeker. Provincie Utrecht wil graag een van de partners zijn en denkt daarbij aan internationaal aansprekende thema’s als ‘100 jaar De Stijl: van Mondriaan tot Dutch Design’, maar ook ‘militair erfgoed’, ‘kastelen en buitenplaatsen’ of ‘Biking Region’.
  2. De provincie is verantwoordelijk voor het versterken en in stand houden van het Recreatief Hoofdnetwerk (RHN) (1,8 mln). Het RHN is een samenhangend geheel van (boven)regionale routes voor wandelen, fietsen en varen, met als toegangspunten de Toeristische Overstappunten (TOP’s), waardoor bezoekers aangenaam kunnen bewegen, ontspannen en het landschap beleven. De provincie gaat de komende jaren aan de slag met een Utrechts Routebureau.
  3. Voldoende recreatiemogelijkheden voor iedere inwoner  (1 mln) op fietsafstand van de woning blijft een doel. Daarbij zoekt de provincie naar enerzijds voldoende (betaalde) voorzieningen en anderzijds blijvende mogelijkheden om, voor weinig of niets, van de natuur en het landschap te genieten.  De provincie wil graag dat de recreatieve mogelijkheden voor de inwoners, ondanks de verwachte bevolkingsgroei, op peil houden of zelfs verbeteren.
  4. De provincie ziet goed ondernemerschap en innovatie van bedrijven (0,7 mln) in de branche als een essentiële voorwaarde voor een duurzame en aantrekkelijke regio. Er is daarbij speciale aandacht voor ondernemen in de natuur. Er wordt de nodige energie gestoken in het wegnemen van de spanning tussen investeringen en innovaties van ondernemers enerzijds en het behoud en versterking van de natuurwaarden anderzijds. Ook wordt de komende jaren versterkt doorgewerkt met de ontwikkeling van opendata in de zogenaamde U-base. Hier delen aanbieders van voorzieningen en toeristische dienstverleners hun informatie over toeristisch-recreatieve mogelijkheden in de provincie.
  5. De recreatieschappen moeten efficiënter en doelmatiger (8,9 mln) kunnen opereren dan nu het geval is. De komende jaren wil de provincie toe naar bij voorkeur één recreatieschap, en anders twee, met een financiële participatie van zoveel mogelijk gemeenten. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland wordt geprofessionaliseerd en er wordt een Routebureau in ondergebracht. Voor de recreatieschappen is jaarlijks een vast budget van 1,9 mln gereserveerd. (4 jaar = 7,6 mln) Voor de transitie is dus een additioneel bedrag van 1,3 mln beschikbaar gesteld.

[caption id="attachment_46326" align="alignright" width="300"]financiële samenvatting uit de Agenda financiële samenvatting uit de Agenda[/caption] bron en meer informatie: www.provincie-utrecht.nl