De dienstverlening van gemeenten en het UWV aan werkgevers in het kader van het 100.000 Banen-plan moet snel verbeterd worden. Dat zeggen MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland naar aanleiding van een rapport van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken. Daarin staat dat tot dusver slechts in zes van de 35 arbeidsmarktregio’s sprake is van geïntegreerde dienstverlening. De dienstverlening van gemeenten en het UWV aan werkgevers in het kader van het 100.000 Banen-plan moet snel verbeterd worden. Dat zeggen MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland naar aanleiding van een rapport van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken. Daarin staat dat tot dusver slechts in zes van de 35 arbeidsmarktregio’s sprake is van geïntegreerde dienstverlening.werkBanenafspraak in gevaar

De ondernemersorganisaties begrijpen dat de decentralisering van de dienstverlening aan werkgevers tijd vraagt. Zij wijzen er echter ook op dat de Banenafspraak (100.000 banen erbij voor arbeidsbeperkten in 2026) in gevaar komt als niet meer gemeenten en het UWV hun gezamenlijke dienstverlening op orde brengen. Daarbij gaat het onder meer om het inzichtelijk maken van beschikbare kandidaten, en de samenwerking tussen publieke en private partijen. Nieuwe initiatieven MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland zien dat verschillende partijen zich inzetten om met nieuwe initiatieven de situatie te verbeteren. Zoals met de ‘transparantietool’ Kandidaatverkenner. Daarmee kunnen kandidaten en hun mogelijkheden goed in beeld worden gebracht. Nu ervaren werkgevers nog een gebrek aan kandidaten. Maar ook na het vinden van een kandidaat moet de dienstverlening op orde zijn, aldus de ondernemersorganisaties. bron en meer informatie: www.mkb.nl