Als het aan de Partij voor de Dieren ligt dan worden diverse recreatie-activiteiten met dieren verboden of in ieder geval sterk aan banden gelegd. In het nieuwe verkiezingsprogramma wordt o.a. gepleit voor het opheffen van dierentuinen, levende kerststallen, wedstrijdvluchten met duiven en sportvissen. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt dan worden diverse recreatie-activiteiten met dieren verboden of in ieder geval sterk aan banden gelegd. In het nieuwe verkiezingsprogramma wordt o.a. gepleit voor het opheffen van dierentuinen, levende kerststallen, wedstrijdvluchten met duiven en sportvissen.

[caption id="attachment_46277" align="alignright" width="300"]Ouwehands Dierenpark Ouwehands Dierenpark[/caption]In de paragraaf over dieren en recreatie schrijft de PvdD: "Veel dieren in gevangenschap, zoals olifanten, leeuwen, beren en tijgers, vertonen verstoord, stereotiep gedrag. Fokprogramma’s in dierentuinen blijken nauwelijks bij te dragen aan de instandhouding van bedreigde diersoorten. De fok met dieren in dierentuinen is vooral ingegeven door andere motieven: pasgeboren dieren vormen een welkome publiekstrekker. De Partij voor de Dieren vindt dat dierentuinen en alle vormen van vermaak met dieren in hun huidige vorm niet passen in onze tijd." Een lijst van actiepunten op het gebied van dieren en recreatie:

 • Dierentuinen worden omgevormd tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden. Fokken met dieren om andere dierentuinen te bevoorraden stopt per direct.
 • Zolang dierentuinen nog bestaan, gelden aangescherpte huisvestingseisen die de natuurlijke leefomstandigheden zoveel mogelijk benaderen.
 • Strengere wettelijke eisen voor het welzijn van dieren in kinderboerderijen zijn nodig, met het natuurlijk gedrag van de dieren als norm.
 • Er wordt een strenger fokbeleid ingesteld; dieren die op een kinderboerderij of in een dierentuin worden geboren, mogen niet worden gedood.
 • In het Dolfinarium moeten dolfijnen kunstjes doen voor het publiek. Daar komt een einde aan: de locatie gaat dienen als tijdelijke opvang voor gestrande of illegaal verhandelde zeezoogdieren.
 • Het verbod op het gebruik van wilde dieren als publieksvermaak, zoals in circussen en wildparken, wordt uitgebreid met (zee)zoogdieren, reptielen, amfibieën en vogels. Geen enkel dier hoort in een circus thuis.
 • Dieronvriendelijke gebruiken en tradities zoals levende kerststallen, zwientje tikken, ganstrekken en het rapen van kievitseieren worden verboden. Er komt een einde aan de verhuur van dieren voor evenementen.
 • Er komt een gedragscode voor het gebruik van dieren in kunst en media.
 • Hengelen (‘sportvissen’) moet verdwijnen en wordt in aanloop naar een verbod sterk ontmoedigd. Geen ‘vislessen’ op scholen.
 • Wedstrijdvluchten met duiven worden niet langer toegestaan.
 • Markten waar dieren worden verkocht, zoals paardenmarkten of vogelmarkten, worden verboden.
 • Strengere regels moeten het welzijn van paarden beter garanderen. Hun huisvesting biedt ruimte voor hun natuurlijke en sociale gedrag. Schadelijke trainingsmiddelen en -methoden worden verboden en er komt een minimumleeftijd waarop pony’s belast mogen worden.

Meer informatie: www.partijvoordedieren.nl We hebben de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen om een reactie gevraagd. Zodra die binnen is, plaatsen we die op onze website.