Het nieuwe bestuur van de stichting Duinbehoud kiest voor een koers waarbij meerdere belangen aan bod komen, onder het motto: "Natuur is een troef en geen belemmering." De stichting wil het draagvlak voor duinbehoud in de samenleving vergroten, individuen en groepen die zich actief willen inzetten ondersteunen en vertegenwoordigen, en blijvend invloed uitoefenen op het beleid van overheden en terreinbeheerders. Het nieuwe bestuur van de stichting Duinbehoud kiest voor een koers waarbij meerdere belangen aan bod komen, onder het motto: "Natuur is een troef en geen belemmering." De stichting wil het draagvlak voor duinbehoud in de samenleving vergroten, individuen en groepen die zich actief willen inzetten ondersteunen en vertegenwoordigen, en blijvend invloed uitoefenen op het beleid van overheden en terreinbeheerders.

[caption id="attachment_46265" align="alignright" width="300"]Camping De Lakens (in de duinen) Camping De Lakens (in de duinen)[/caption]De nieuwe bestuursvoorzitter van Duinbehoud is Piet Jonker, tot voor kort directeur van duinwaterbedrijf Dunea en bestuurder van VVV Amsterdam. Bij de paneldiscussie over kustbebouwing tijdens de jaarlijkse landelijke QualityCoast bijeenkomst op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2016, gaf hij een inkijkje in zijn uitgangspunten t.a.v. samenwerking met belangengroepen: "Wij willen meer vanuit kracht redeneren in plaats vanuit het idee vooral dingen te moeten tegenhouden. Natuur is een troef in plaats van een belemmering. We willen sterkten uitbuiten en kansen benutten. Ons partnerschap bij de totstandkoming van het Nationaal Park Hollandse Duinen is hier een voorbeeld van. Door de Zuid-Hollandse kuststrook en het omringende cultuurlandschap als één geheel te ontwikkelen, kunnen economie, recreatie en natuur beter op elkaar afgestemd worden. In de kwaliteitsverbetering van verouderde vakantieparken aan de binnenduinrand ligt bijvoorbeeld een kans; het is interessant voor investeerders, biedt een alternatief voor de explosieve ontwikkeling van strandhuisjes en dat houdt de natuur van de kuststrook in stand en aantrekkelijk." Meer informatie: www.duinbehoud.nl/sterk-nieuw-bestuur-duinbehoud/