De zwembadsector gaat in 2017 verder als zelfstandige branche-organisatie. De belangen van zwembaden worden nu nog vertegenwoordigd door RECRON, die o.a. het (sociaal) beleid, Cao onderhandeling en lobby organiseert. Eerder dit jaar (m.i.v. 1 juli 2016) kregen de zwembaden een eigen CAO en vielen niet langer onder de Cao Recreatie. De zwembadsector gaat in 2017 verder als zelfstandige branche-organisatie. De belangen van zwembaden worden nu nog vertegenwoordigd door RECRON, die o.a. het (sociaal) beleid, Cao onderhandeling en lobby organiseert. Eerder dit jaar (m.i.v. 1 juli 2016) kregen de zwembaden een eigen CAO en vielen niet langer onder de Cao Recreatie.zwemmen

Voor de bedrijfsgroep Zwembaden heeft het komen tot een eigen Cao Zwembaden in 2016 centraal gestaan. Dit heeft te maken met de aard van de sector en de meer specifieke aandachtsgebieden. Daarin zijn RECRON met de werkgevers en de vakbonden geslaagd. De totstandkoming van de Cao voor zwembaden ging gepaard met de nodige onrust bij de vertegenwoordigers van zwembaden. Enkele partijen vonden dat RECRON hun belangen niet goed vertegenwoordigde en zegden hun lidmaatschap op. Later is deze breuk weer gelijmd. Zie artikelen op deze website:

En dan is nu het moment gekomen waarop de afdeling zwembaden zich afsplitst van de brancheorganisatie voor recreatieondernemers RECRON. Daarmee kunnen de zwembaden zelfstandig hun Cao en andere belangen doorontwikkelen. De Zwembadsector zal, om dit te realiseren, een zelfstandige werkgeversorganisatie oprichten die vanaf 1 januari 2017 haar werkzaamheden gaat uitvoeren. RECRON respecteert deze opvatting mede in het perspectief van de toekomst van RECRON en van de Zwembaden. RECRON en het bedrijfsgroepsbestuur Zwembaden hechten eraan om kennis over zwemwater en zwembadtechnologie in de toekomst te blijven delen en te ontwikkelen. RECRON wil haar aangesloten leden die over een eigen zwembad beschikken, maar dit niet als hoofdactiviteit exploiteren en daardoor buiten de Cao Zwembaden vallen, blijven ondersteunen in de lobby en wet &regelgeving. Hiervoor blijven de zwembadsector en RECRON op intensieve manier samenwerken. Er zal een projectgroep worden opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers va RECRON en de bedrijfsgroep Zwembaden om de ontvlechting per 1 januari 2017 zorgvuldig en in goed overleg te realiseren. Meer informatie: www.recron.nl Bewaren Bewaren Bewaren