Onder leiding van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zijn er voorlopige afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing in de kustzone. Opvallend is dat dit Kustpact is gesloten met diverse belanghebbenden, maar dat de recreatieve brancheorganisaties hier geen deel van uitmaken. Zij waren kritisch op de concepttekst en werden geschrapt als ondersteuners van het document. Onder leiding van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zijn er voorlopige afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing in de kustzone. Opvallend is dat dit Kustpact is gesloten met diverse belanghebbenden, maar dat de recreatieve brancheorganisaties hier geen deel van uitmaken. Zij waren kritisch op de concepttekst en werden geschrapt als ondersteuners van het document.

[caption id="attachment_46213" align="alignright" width="300"]Strand bij Egmond Strand bij Egmond[/caption] Kustpact steekt in op zonering Gisteren maakte het ministerie van Infrastuctuur en Milieu bekend dat er overeenstemming is over het voorlopige Kustpact. Minister Schultz: “Ik ben blij dat we samen met bestuurders tot afspraken zijn gekomen. Niemand wil de kust volbouwen. Om te zorgen dat dat ook niet gebeurt, is er een zonering afgesproken. Die zonering, waarover betrokken partijen afspraken gaan maken, geeft duidelijkheid over in welke delen van de kustzone geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. Zo wordt er een goede balans tussen bescherming en behoud van de kust en de ontwikkeling van de kustzone gevonden.” In de oorspronkelijke plannen van de minister, waartegen veel weerstand ontstond, was er sprake van decentralisatie van de beslissingsbevoegdheid. De minister wilde aan de provincies overlaten of en waar er mogelijk gebouwd mocht worden aan de kust. Dit was een wijziging t.o.v. het landelijk beleid dat er aan de hele Nederlandse kust niets mag worden gebouwd. Die plannen zijn teruggedraaid, maar zo te zien krijgen de provincies wel de regie bij het bepalen van de zonering. Kritiek van Brancheorganisaties In een brief aan de minister laten brancheorganisatie RECRON, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en HISWA weten dat zij grote bezwaren hebben tegen de huidige afspraken in het Kustpact: "Wij vrezen dat de minister nu alle vernieuwingsactiviteiten van bestaande bedrijven ook op slot gooit. Vakantieparken, campings en andere recreatieve terreinen kunnen dan hun bedrijf niet meer vernieuwen, herstructureren en uitbreiden en deze zullen dus verloederen. De Nederlandse kust zal hiervan de dupe worden, evenals de bezoeker. De minister gooit zelfs de ontwikkeling van nog veel meer bedrijven dan alleen aan de kust op slot. De definitie van kustzone is zo ruim dat ook de landbouwgronden áchter de duinen, waar recreatiebedrijven zitten, onder het kustpact gaan vallen. Dit kustpact is in alle opzichten anti-ondernemerschap en het is onbegrijpelijk van deze minister. De recreatiebedrijven zijn juist de drijvende kracht achter de lokale economie van veel kustplaatsen, waarbij ondernemers ook absoluut terughoudend willen omgaan met bouwontwikkelingen aan de kust. Daarom vonden we het kustpact een goed initiatief. Wij zouden het zeer betreuren als de minister dit kustpact met deze afspraken afsluit. Onze ondernemers onderschrijven het belang van een mooie kust, en met dit kustpact zal de minister de verloedering van de kust alleen maar in de hand werken. Onze boodschap aan de minister en aan de Tweede Kamer: Gooi niet alles op slot voor bestaande bedrijven aan en achter de kustzone. Als ondernemers hun terreinen niet meer kunnen aanpassen en vernieuwen zal hun bedrijf en het kustlandschap verloederen. Dat is uiteindelijk slecht voor de ecologie en economie." Brancheorganisaties buiten het Kustpact (gezet?) De RECRON is verbouwereerd over het besluit van de minister om het Kustpact te presenteren zonder handtekening van de drie grote toeristisch/recreatieve brancheorganisaties: "Wij vinden het onbegrijpelijk dat deze VVD-minister de drie belangrijkste ondernemersorganisaties uit het Kustpact heeft gezet nadat we onze zorgen hebben geuit over de afspraken in het kustpact. Nadat we vorige week in een brief onze zorgen hebben geuit, kwam vandaag een toelichting van het ministerie op de brief van de Minister waar wij door het ministerie dus uit zijn gehaald. Zonder dat dit onze intentie was, dan wel met ons overlegd is." Een woordvoerder van het ministerie ontkent overigens dat de brancheorganisaties buitenspel zijn gezet, maar laat weten dat deze partijen zich niet konden vinden in de eindtekst en zelf hebben geweigerd om hun handtekening te plaatsen onder dit document. De RECRON, KHN en HISWA zullen worden betrokken bij vervolgoverleg over dit dossier. Overigens is er nog geen sprake van een definitief Kustpact. Op dit moment wordt de verdere zonering uitgewerkt onder regie va de diverse provincies en in overleg met o.a. de kustgemeenten. Tijdens de uitzending van Nieuwsuur op 25 oktober over dit onderwerp vertelt Marc van de Tweel (directeur Natuurmonumenten) dat ondernemers wel degelijk hebben meegetekend. Hij verwijst daarbij naar de handtekening van Strand Nederland; een partij die zich vooral inzet voor promotie van de Nederlandse Kust. Eerder op Pretwerk.nl: Nuttige discussie over kustbebouwing op Landelijke Kustdag (april 2016) Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/25/voorlopig-kustpact RECRON: Gezamenlijke zorgen over het Kustpact Bewaren Bewaren