Minister Bussemaker van Cultuur wil 25 miljoen euro bezuinigen op de instandhouding van monumenten. Ze is voornemens de fiscale aftrek voor onderhoud en restauratie van particuliere Rijksmonumenten af te schaffen. Monumenten zijn ook van groot belang voor recreatie en toerisme. Minister Bussemaker van Cultuur wil 25 miljoen euro bezuinigen op de instandhouding van monumenten. Ze is voornemens de fiscale aftrek voor onderhoud en restauratie van particuliere Rijksmonumenten af te schaffen. Monumenten zijn ook van groot belang voor recreatie en toerisme.

[caption id="attachment_46166" align="alignright" width="300"]Fort Resort Beemster (Wellness en horeca) Fort Resort Beemster (Wellness en horeca)[/caption] Federatie Instandhouding Monumenten, Kunsten ’92 en Erfgoedvereniging Bond heemschut zijn een campagne gestart om te protesteren tegen het kabinetsvoornemen om in de begroting 25 miljoen euro voor de instandhouding van monumenten te schrappen. Hieronder vallen niet alleen meer dan 30.000 woonhuizen, maar ook honderden boerderijen, buitenplaatsen, molens landgoederen, tuinen en parken. Meer dan de helft van de 60.000 rijksmonumenten wordt door deze bezuiniging getroffen. De eigenaren van deze panden mogen straks het onderhoud grotendeels zelf gaan betalen. Het bezitten van een Rijksmonument wordt zo een dure aangelegenheid en onbetaalbaar voor vele monumentenbezitters. Kosten doorschuiven naar de toekomst De erfgoedstichtingen waarschuwen: "Dat is een miskenning van de waarde van monumenten voor de gemeenschap en ondergraaft de bereidheid onder eigenaren om rijksmonumenten goed en planmatig te onderhouden. Monumenteneigenaren rekenen op een betrouwbare overheid en het afschaffen van de fiscale aftrek schaadt het vertrouwen. Dat leidt tot uitstel, afstel en waardenverlies van rijksmonumenten. En dus tot hogere kosten in de toekomst!" Fiscale Regeling niet afschaffen Met de bezuinigingen wordt een effectieve en doelmatige fiscale regeling weggegooid die zich decennia heeft bewezen. Hier is geen inhoudelijke afweging aan vooraf gegaan. Evenmin zijn de consequenties goed in kaart gebracht. Minister Bussemaker wil wel het stelsel van financiering structureel gaan aanpassen, maar daarvoor is nog twee jaar nodig. Er komt een sobere overgangsregeling, maar daarvoor is maar iets meer dan de helft van het huidige budget voor beschikbaar. Bezuinigen zonder een goed plan voor de toekomst, dat is oude schoenen weggooien voordat de minister nieuwe gekocht heeft. De gezamenlijke monumentenorganisaties vragen de Tweede Kamer dan ook de huidige regeling in stand te laten. Bron: persbericht Erfgoedvereniging Heemschut Meer informatie:

Bewaren Bewaren