Op donderdag 13 oktober kwamen bestuurders en topondernemers uit de recreatiesector bij elkaar in het Kröller Muller Museum voor een netwerkbijeenkomst. Het werd een gezellige avond; goed om de onderlinge banden te versterken. De sprekers gingen vooral in op de onderwerpen die in een mogelijke samenwerking aan bod moeten komen.  Op donderdag 13 oktober kwamen bestuurders en topondernemers uit de recreatiesector bij elkaar in het Kröller Muller Museum voor een netwerkbijeenkomst. Het werd een gezellige avond; goed om de onderlinge banden te versterken. De sprekers gingen vooral in op de onderwerpen die in een mogelijke samenwerking aan bod moeten komen. 

[caption id="attachment_46020" align="alignright" width="300"]De organisatoren van de netwerkbijeenkomst De organisatoren van de netwerkbijeenkomst[/caption] Nederland Leisureland De voorzitter van MKB Nederland, Michael van Stralen, noemde de gastvrijheidssector één van de meest kansrijke sectoren van Nederland. Van Stralen schetste enkele randvoorwaarden die nodig zijn om de sector door te laten groeien: "Er is meer cohesie nodig om de sector een boost te geven. Daarvoor is het belangrijk dat alle partijen; provincie, gemeenten, landelijke overheid en ondernemers, beter met elkaar samenwerken. Er is een visie nodig om van Nederland een leisureland te maken. Ik haal daarbij graag een voorbeeld aan Zwitserland aan. Die kijken eerst waar ze kansrijke toeristengroepen vandaan willen halen en maken daar heel gericht plannen voor. Zo hebben zij o.a. al succesvolle campagnes gerealiseerd gericht op Arabieren en Koreanen." Duurzaamheid en innovatie Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA) ging in zijn speech vooral in op het belang van natuur voor de recreatiesector. Binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) is van Dijk op dit moment portefeuillehouder voor het onderwerp natuur. Van Dijk stelde o.a. dat bedrijven die profiteren van natuur ook wel meer mogen bijdragen aan de kosten van onderhoud en beheer van natuurgebieden. John Jorritsma, voorzitter van de Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR), hield een pleidooi voor meer investeringen in innovatie in de recreatiesector. De overheid zou daarvoor middelen beschikbaar moeten maken. Belang recreatiesector Kees van Wijk, voorzitter van de samenwerkingskoepel Gastvrij Nederland, onderbouwde het belang van recreatie en toerisme met cijfers: "In toerisme en recreatie gaat het in Nederland om bijna € 70 miljard economische bestedingen per jaar, en meer dan 600.000 arbeidsplaatsen. Dat bied volop kansen voor lager geschoolden en jongeren. En omdat de bedrijvigheid in de gastvrijheidssector bij uitstek locatie-gebonden is, verdwijnt de arbeid ook niet naar lage lonen landen." Meer informatie: www.gastvrij-nederland.nl Bewaren Bewaren