Op donderdag 6 oktober werd tijdens het Veluwecongres een nieuw plan gepresenteerd om De Veluwe in 2025 weer de populairste vakantieregio van Nederland te maken. Die positie wordt op dit moment ingenomen door de Noordzeekust. In de Veluwe Agenda 1.0 worden zes programmalijnen beschreven die de ambitie richting moeten geven. Op donderdag 6 oktober werd tijdens het Veluwecongres een nieuw plan gepresenteerd om De Veluwe in 2025 weer de populairste vakantieregio van Nederland te maken. Die positie wordt op dit moment ingenomen door de Noordzeekust. In de Veluwe Agenda 1.0 worden zes programmalijnen beschreven die de ambitie richting moeten geven.veluwe

In hoofdlijnen komen de plannen neer op twee uitgangspunten: A. Beschermen en behouden van de bestaande (natuur)waarden, met als programmalijnen:

  • Robuuste natuurnetwerken; Natuur is –en dat geldt straks ook in 2025- één van de trekkers voor bezoekers om naar de Veluwe te komen. Om de kwaliteit van de natuur te behouden is beheer en bescherming van levensbelang.
  • Vitaal Landschap; Door actief landschapsherstel, herbestemming van leegstaand erfgoed in het buitengebied en transformatie van vrijkomende agrarische bedrijven is stevig geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde van het gebied.
  • Beleefbaar erfgoed; In 2025 is het erfgoed niet alleen toegankelijker, ook de informatie erover wordt ontsloten: er zijn spannende verhalen die meer over de geschiedenis vertellen.

[caption id="attachment_45945" align="alignright" width="200"]Boomhuis Landal Miggelenberg Boomhuis Landal Miggelenberg[/caption]B. Excellente gastvrijheid en een gezonde gastvrijheidseconomie, met als programmalijnen:

  • Beste bereikbaarheid; Dit actiepunt bestaat uit: optimale digitale bereikbaarheid voor consument en ondernemer; bereikbaarheid van de Veluwe; en bereikbaarheid op de Veluwe.
  • Top activiteiten - active, taste, culture: Je kunt er in 2025 terecht voor actief ontspannen in de natuur, culinair genieten van streekgerechten en voor een breed cultureel aanbod. De Veluwe is bekend geworden als het beste en meest complete outdoor-centrum van West-Europa
  • Excellent verblijven: Daarvoor zijn allerlei verschillende vormen beschikbaar: van hotels, horeca, vakantieparken, huizen met ‘bed & breakfast’ tot de mogelijkheid om te kamperen bij de boer. Ondernemers die willen investeren in nieuwe en innovatieve verblijfsmogelijkheden ontmoeten een positieve grondhouding van de overheid.

Een belangrijk aandachtspunt in het rapport is het realiseren van een recreatieve hoofdstructuur. Nu zijn de plannen en ontwikkelingen vaak nog teveel versnipperd en wordt 'De Veluwe' onvoldoende als eenheid ervaren. Meer informatie (o.a. download van het hele rapport): https://veluweop1.wordpress.com/veluweagenda-1-0/