Afgelopen 5 oktober heeft Zembla een documentaire uitgezonden over de veiligheid van kunstgrasvelden sportvelden met rubbergranulaat. Na aanleiding van deze uitzending hebben verschillende partijen contact met ons opgenomen over dit onderwerp. Afgelopen 5 oktober heeft Zembla een documentaire uitgezonden over de veiligheid van kunstgrasvelden sportvelden met rubbergranulaat. Na aanleiding van deze uitzending hebben verschillende partijen contact met ons opgenomen over dit onderwerp.

[caption id="attachment_45941" align="alignright" width="300"]Kunstgras als ondergrond bij speeltoestellen (Polkahof Zaandam) Kunstgras als ondergrond bij speeltoestellen (Polkahof Zaandam)[/caption]De vraag die aan ons gesteld wordt is of er ook een mogelijk gezondheidsrisico aanwezig is bij het kunstgras wat gebruikt wordt als valdempende ondergrond onder speeltoestellen en op sportvelden in de openbare ruimte. Dat is doorgaans bij dit soort kunstgras niet het geval. De huidige discussie betreft voornamelijk het kunstgras wat gebruikt wordt op professionele sportvelden. Deze sportvelden velden worden ingestrooid met rubbergranulaat (rubberkorrels). Het kunstgras wat aangelegd wordt door leveranciers onder speeltoestellen bevat een infill (instrooimateriaal) van kwartszand. Het instrooien van zand zorgt ervoor dat de grassprieten weer recht overeind komen te staan om zo slijtage te beperken. Dit betekent dus dat het vermeende gezondheidsrisico door PAK’s niet aanwezig is bij kunstgrasvloeren onder speeltoestellen. Bij een openbaar sportveld is het mogelijk dat er rubbergranulaat is gebruikt. Dit hangt af van het feit of dit veld is aangelegd door een leverancier van professionele sportvelden of door een leverancier van speel-ondergronden. Uit onze ervaring kunnen wij zeggen dat er bij de sportveldjes in de openbare ruimte doorgaans gebruikt wordt gemaakt van kunstgras met een infill van zand. Mocht u onzeker zijn over de situatie van het kunstgras bij u in de buurt, neem dan contact op met de eigenaar. Hij of zij kan aangeven of het desbetreffende veld wordt onderhouden en ingestrooid met zand of met rubbergranulaat. Het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s bij het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat gaat verder. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht. Meer informatie naar aanleiding de uitzending van Zembla zijn te vinden op de website van het RIVM Met dank aan: Aafje Meijer, ontwerper speelruimtes Speelplan, de adviseurs voor beter spelen