Op 15 november a.s. vindt het tweede Speelforum plaats. Centraal thema is de samenhang tussen bewegen, verbeelding en taal. Taal ondersteunt spelen en helpt bij het leren maken van onderscheid tussen fantasie en realiteit. Op 15 november a.s. vindt het tweede Speelforum plaats. Centraal thema is de samenhang tussen bewegen, verbeelding en taal. Taal ondersteunt spelen en helpt bij het leren maken van onderscheid tussen fantasie en realiteit. speelforum

Hoofdsprekers zijn Drs. Margareth van Kleef (orthopedagoog/oud-projectleider Expertisecentrum Nederlands/speltherapeut) en Dr. Pim J. van der Pol (orthopedagoog/gz-psycholoog/IMH specialist). Prof. mr. Ton Liefaard (Unicef leerstoel Children’s rights) zal het Speelforum namens de Universiteit Leiden openen. Het Speelforum vindt plaats op dinsdag 15 november 2016 van 15.00 – 18.00 uur op de Universiteit van Leiden. Welkom zijn opvoeders, professionals, beleidsmakers, onderzoekers, studenten en ouders. Bij aanmelding vóór 25 oktober betaalt u € 25 (studenten € 15). Na deze datum € 40 (studenten € 25). Meer informatie over het programma en over de wijze van aanmelden vindt u op www.ruimtevoordejeugd.nl. Het Speelforum biedt de gelegenheid om te debatteren over het belang van spelen. De thema’s komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Internationale VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General Comment nr. 17. Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse branche van IPA, International Play Association. Meer informatie en inschrijven: www.ruimtevoordejeugd.nl