De overlap tussen sport en cultuur is aanzienlijk: de helft van de Nederlanders boven 12 jaar bracht in 2014 (minstens één keer) een bezoek aan zowel een sport- als een cultuurevenement en de helft beoefende beide actief (minstens één keer). Beleven van sport en cultuur via de media toont een overlap van 80%. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. De overlap tussen sport en cultuur is aanzienlijk: de helft van de Nederlanders boven 12 jaar bracht in 2014 (minstens één keer) een bezoek aan zowel een sport- als een cultuurevenement en de helft beoefende beide actief (minstens één keer). Beleven van sport en cultuur via de media toont een overlap van 80%. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. sport en cultuur

In de betrokkenheid bij sport en cultuur zijn er vijf groepen te onderscheiden:

  1. De niet-sportieve cultuurliefhebbers (13% van de bevolking) combineren een meer dan gemiddelde betrokkenheid bij cultuur met een minder dan gemiddelde sportbeoefening.
  2. De sportende cultuurliefhebbers (8%) zijn gulzige ‘omnivoren’ met veel interesse in zowel cultuur als sport.
  3. De sportvrijwilligers (20%) combineren een licht bovengemiddelde cultuurinteresse en een ondergemiddelde sportinteresse met een hoge inzet voor sport als vrijwilliger.
  4. De niet-sportieve middengroep (30%) ‘scoort’ in de breedte gemiddeld op cultuur, maar laag op sportbeoefening.
  5. De niet-culturele sportliefhebbers (30%) tot slot hebben weinig met cultuur, maar veel met sport. In geen van deze groepen sluiten sport en cultuur elkaar volledig uit.
Sport versus cultuur

Op hoofdlijnen telt sport meer actieve beoefenaars dan cultuur (76% versus 61% procent van de personen van 12 jaar en ouder doet dat minstens één keer per jaar). Daar staat tegenover dat cultuur meer bezoekers trekt dan sport (92% bezoekt minstens één keer per jaar een culturele activiteit bezoek versus 51% een sportieve activiteit). Nederlanders van 12 jaar en ouder volgen sport en cultuur in ongeveer gelijke mate via de media (gedrukte media, tv, radio en internet). Het onderzoek Het rapport 'Sport en Cultuur' bevat gedetailleerde cijfers over deelname aan tal van sportieve en culturele activiteiten. Meer informatie en download: www.scp.nl