Stichting De Groene Koepel publiceert een toolbox met tips voor de toegankelijkheid van (Natuur)kampeerterreinen en Trekkershutten. Met dit document kunnen beheerders van een kampeerterrein nagaan in hoeverre hun terrein geschikt is voor het ontvangen van gasten met een mobiliteitsbeperking en welke verbeteringen ze kunnen doorvoeren op dit gebied. Stichting De Groene Koepel publiceert een toolbox met tips voor de toegankelijkheid van (Natuur)kampeerterreinen en Trekkershutten. Met dit document kunnen beheerders van een kampeerterrein nagaan in hoeverre hun terrein geschikt is voor het ontvangen van gasten met een mobiliteitsbeperking en welke verbeteringen ze kunnen doorvoeren op dit gebied.

[caption id="attachment_45890" align="alignright" width="300"]Camping Het Rhanerveld Camping Het Rhanerveld[/caption]Aanleiding voor het opstellen van dit document is de ratificatie van het VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking afgelopen voorjaar. Het kabinet heeft hiermee aangegeven dat onze samenleving meer ‘inclusief’ zal worden ingericht. Openbare gebouwen moeten straks toegankelijk zijn voor iedereen die in een rolstoel zit of een andere beperking heeft. ‘Er zijn in Nederland 1,4 miljoen mensen met een mobiliteitsbeperking’, zegt Marieken Nieuwdorp, directeur van De Groene Koepel. Bijna 250.000 daarvan zijn afhankelijk van een rolstoel. Dit is een enorme groep mensen die ook graag fijn op vakantie wil. Voor hen is het belangrijk dat er speciale voorzieningen zijn, waardoor die vakantie ook daadwerkelijk haalbaar is. Daarnaast is het goed voor het rendement van het terrein, want je trekt er een nieuwe doelgroep mee aan met hun familie en vrienden. Ook de groter wordende groep ouderen zal profijt hebben van deze voorzieningen, en zelfs jonge gezinnen met wandelwagens. Met de Toolbox Toegankelijkheid hopen we ondernemers met een (Natuur)kampeerterrein of een Trekkershut te inspireren hun terrein meer gastvrij te maken voor mensen met een beperking.’ Aanpassingen voor rolstoelgebruikers gaan over de hoogte van drempels, de breedte van deuren, aangepast sanitair, verharde ondergrond rond en naar de kampeerplek, een parkeerplaats in de buurt etcetera. Veel aanpassingen zijn relatief eenvoudig door te voeren. Andere vergen wat meer investering en zijn vooral bedoeld om rekening mee te houden bij het plaatsen bijvoorbeeld een nieuw sanitairgebouw. Bij het opstellen van de Toolbox heeft De Groene Koepel samengewerkt met ZET, een adviesbureau op het gebied van leefbaarheid, participatie, toegankelijkheid en zelfredzaamheid. Wie naast de toolbox meer achtergrondinformatiewil over toegankelijkheid wordt aangeraden het boek All Inclusive, op weg naar toegankelijke vrijheidsbesteding (ZET, 2016) door te nemen. Ondernemers met een (Natuur)kampeerterrein en/of een Trekkershut kunnen de toolbox gratis downloaden van de website van De Groene Koepel.