De 5 grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg) hebben een voorstel uitgewerkt voor de aanleg van minimaal 500 hectare aan natuur en 40 kilometer aan ecologische verbindingszones. De 5 grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg) hebben een voorstel uitgewerkt voor de aanleg van minimaal 500 hectare aan natuur en 40 kilometer aan ecologische verbindingszones.

[caption id="attachment_45872" align="alignright" width="300"]stadspark Breda stadspark Breda[/caption]Hun bidbook 'Steden als schakels binnen natuurnetwerk Brabant' is op 4 oktober aangeboden aan de Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout van Natuur, Milieu en Water. Met de uitvoering van de plannen is een bedrag van zo'n 40 miljoen euro gemoeid. De B5-steden vragen aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant om de helft van dit bedrag voor haar rekening te nemen. De steden zorgen zelf voor het beheer van de nieuw aan te leggen natuur. Gedeputeerde Johan van Hout (Natuur, Milieu, Water) kondigde aan dat de provinciale subsidie voor de aanleg van droge Ecologische Verbindings Zones (EVZ) tijdelijk wordt verhoogd van 50% tot 75%, waardoor meer financiële ruimte ontstaat voor groene plannen van gemeenten. De komende weken hopen de B5 het bod met de Provincie Noord-Brabant verder uit te werken in een overeenkomst. Meer informatie: www.brabant.nl