Vakantiewoningen op bungalowparken zijn door gemeenten jarenlang beoordeeld als bedrijfspanden en niet als wooneenheden. Dat had grote consequenties voor de opgelegde OZB belasting. De hoge raad heeft nu bepaald dat vakantiewoningen op parken hetzelfde beoordeeld moeten worden als losse vakantiehuisjes buiten parken. Voor vakantieparken is dit een meevaller. Gemeenten zitten ineens met een tekort op hun begroting. Vakantiewoningen op bungalowparken zijn door gemeenten jarenlang beoordeeld als bedrijfspanden en niet als wooneenheden. Dat had grote consequenties voor de opgelegde OZB belasting. De hoge raad heeft nu bepaald dat vakantiewoningen op parken hetzelfde beoordeeld moeten worden als losse vakantiehuisjes buiten parken. Voor vakantieparken is dit een meevaller. Gemeenten zitten ineens met een tekort op hun begroting.roompot weerterbergen

Het accountantskantoor Lentink De Jonge had de proefprocedure aangespannen namens een een groot aantal bungalowparken. Zij stonden op het standpunt dat gemeenten, in opdracht van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), een onjuist verschil maken tussen de belastingheffing van bungalows, chalets en stacaravans die zijn gelegen op een vakantiepark en exact dezelfde huisjes die níet op een vakantiepark zijn gelegen. De eigenaren en exploitanten van laatstgenoemde ‘losse’ bungalows betalen tot wel 75% minder OZB. Nu de Hoge Raad Lentink De Jonge in het gelijk heeft gesteld, ontvangen al deze bungalowparken voor meerdere jaren de teveel betaalde OZB terug. Ook bungalowparken die zich niet hebben aangesloten bij deze proefprocedure, kunnen mogelijk een beroep doen op dit arrest van de Hoge Raad om in het verleden te veel betaalde OZB bij de gemeente terug te vragen. Met terugwerkende kracht? We vroegen Martin Klomp, van Lentink De Jonge in hoeverre deze uitspraak met terugwerkende kracht kan worden toegepast? Klomp: "Uit de uitspraak van de Hoge Raad is af te leiden dat deze ondernemers sinds 2006 (!) jaarlijks circa 4x zoveel OZB hebben betaald als wat zij op grond van de wet aan de gemeenten verschuldigd waren. Daarmee is de vraag hoe omgegaan zal worden met terugwerkende kracht inderdaad erg relevant! Deze uitspraak van de Hoge Raad werkt in ieder geval terug voor aanslagen die nog niet definitief vaststaan (dus waar nog bezwaar of beroep loopt). Wij zien helaas geen mogelijkheden om de teveel in rekening gebrachte OZB sinds 2006 terug te vorderen. Wél zien wij nog mogelijkheden om de OZB met vijf jaar terugwerkende kracht terug te vorderen. Het is op dit moment echter niet duidelijk hoe de verschillende gemeenten zullen reageren op dergelijke verzoeken. Gelet op het grote financiële belang, zou ons advies aan ondernemers in ieder geval zijn om er werk van te maken wanneer gemeenten niet bereid blijken te zijn om met terugwerkende kracht gevolg te geven aan deze uitspraak van de Hoge Raad." Gemeenten met een gat in de begroting De uitspraak is voor diverse gemeenten een onaangename verassing. Zij krijgen hierdoor te maken met minder inkomsten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kan niet in hoger beroep tegen de uitspraak en beraadt zich op actie richting de wetgever. De eerste reacties van betrokken partijen uit de recreatiesector zijn vooral berustend. Veel partijen verwachten dat gemeenten met alternatieve belastingverhogingen zullen proberen om het gat in de begroting weer te dichten. Gre Beekers, leisure consultant ZKA, en vaak ook adviseur van gemeenten: "Dit slaat inderdaad een gat in de gemeentebegroting. Veel gemeentes zullen dit waarschijnlijk gaan repareren door bijv. andere belastingen te verhogen (toeristenbelasting, tarieven OZB, milieubelasting?). De lagere OZB kan wel een positieve impuls geven aan de markt voor tweede woningen." Willem Kranen van de RECRON (maar ook gemeenteraadslid) verwacht dat er op termijn reparaties zullen volgen omdat de gemeentebegroting nu eenmaal sluitend moet zijn. We overvielen Frank de Groot van Vakantiemakelaar vorige week met deze uitspraak van de hoge raad. Zijn eerste reactie. "Voor één huisje is het en relatief klein voordeel, maar als je dit doorberekend voor grotere parken, dan is dat een aardige meevaller. Ik ga er wel van uit dat gemeenten zullen proberen om deze gemiste inkomsten op een andere manier weer binnen te krijgen." Marin Klomp reageert nog op mogelijke 'herstelprocedures' bij gemeenten: "Dat zou bijzonder onterecht zijn. De bungalowparken hebben de afgelopen jaren gewoon teveel betaald. Als ze nu parken via een andere weg gaan belasten, dan vind ik dat niet netjes. Je wordt dan dubbel gepakt." De juridische onderbouwing van de uitspraak is voor een leek vrij complex. We hebben in dit artikel een vereenvoudigde weergave van de uitspraak gegeven. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. Neem daarvoor contact op met een juridisch onderlegde partij. Meer informatie: www.lentinkdejonge.com Reactie VNG Artikel Financieel Dagblad; VNG waarschuwt voor lagere belastingopbrengst